Tüm IdentifierLar!.. - mIRC

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
 
 
Ne kadar identifier varsa buraya dökelim. Ayrı bir başlık açılmasın  Başlıyorum...

;----------------------------------------------
;  Dosya ve Direktor Identifierları
;  Written By Cappystarj0e
;
www.TURKCODERS.com
;  Kasım-2005
;----------------------------------------------

:::::$abook(Nick,N)
mIRC Abook içinde bulunan Nickler hakkındaki identifierdır. N sıra numarasını verir.

Opsiyonlar: nick, info, email, website, picture, noteN

$abook(Nick,N).info => Abook içinde "Adı" kısmına yazılan bilgiyi verir.
$abook(N).email => Abook içinde N inci sırada kayıtlı olan kişinin email adresini verir. vs.

$abook(nick) , $abook(N) , $abook(nick,N)  birlikte ve aynı görevde kullanılan identifierlardır.

:::::$alias(N/DosyaIsmi)
Aliases içinde kayıtlı olan N inci dosyanın ismini verir. N, Sıfır seçilirse Aliases içinde toplam kaç dosyanın kayıtlı olduğu öğrenilebilir. Eğer N gibi bir sayı yerine dosya ismi girilirse; O dosya yüklü olduğunda kendi dosya ismini, Yüklü olmadığında $null sonucunu verir.

:::::$disk(DiskIsmi)
Hard Disk'iniz hakkında mIRC dan bilgi almak için kullanılan identifierdır.

Opsiyonlar: type, free, label, size, unc

$disk(c:) => Eğer böyle bir isim surucunuz varsa $true, yoksa $false sonuç verir.
$disk(c:).free => Hard Diskinizde ne kadar boş alan olduğunu byte cinsinden verir.
$disk(c:).label => Hard Diskinizin etiketi.
$disk(c).size => Hard Diskinizde toplam ne kadar yer olduğunu verir.

$disk(c:).unc => Network içindeki driverlar için kullanılır.

:::::$exists(Dosya/DosyaYolu)
Identifier içine yazılan Dosya veya DosyaYolunun varlığını kontrol eder. Eğer içine yazılan Dosya veya DosyaYolu pc de mevcut ise $true, Değil ise $false sonucunu verir.

:::::$file(DosyaIsmi)
Yazılan DosyaIsmi hakkında bilgi edinilen bir identifierdır. Burada ve daha sonra kullanılacak olan tüm "DosyaIsmi" kısımları dosyanın kendisi olabileceği gibi yolu da olabilir.Bu DosyaIsmi isimli dosyanın mirc.exe ye göre nerde olduğuyla alakalıdır.Eğer aynı klasörde ise bir yol yazmanıza gerek kalmaz.Ama başka bir yerde çağırılıyorsa Dosya, yoluyla beraber yazılmalıdır.

Opsiyonlar: size, ctime, mtime, atime

$file(mirc.exe).size    => mirc.exe'nin dosya boyutu hakkında bilgi verir.
$file(mirc.exe).ctime => mirc.exe'nin oluşturulma zamanı.
$file(C:\mIRC\mirc.exe).mtime => mirc.exe'nin enson değiştirilme zamanı.
$file(mirc.exe).atime => mirc.exe'nin en son açıldığı/kullanıldığı/erişildiği zaman.

:::::$filtered
/filter komutunu kullanırken satır numarasını veren bir identifierdır.

:::::$finddir(DosyaYolu,EşleştirmeTexti,N,depth,@Pencere | Komut)
Seçilen DosyaYolu'nda EşleştirmeText'ine göre DosyaYolu araması yapar.Bu arama anında @Pencere üzerinde işlem yapılabilir yada /Komut işletilebilir.

Opsiyonlar: shortfn

$finddir(c:\,mirc*,1)  => c:\ yolunda "mirc" ile başlayan 1. dosya yolunu verir. 0 ile tüm dosya yollarına ulaşabilirsiniz.

//echo 4 $finddir($mircdir,*.*,0,echo $1-)  => $mircdir yani mirc.exe nizin bulunduğu klasördeki tüm dosya yollarını ve toplam kaç tane olduğunu gösterir.Bu sayıyı vermeden önce /echo $1- veya sizin belirleyeceğiniz bir /komut u işletir.En son olarak o sayıyı verir.

$finddir($mircdir,*.*,0,echo $1-) => $mircdir deki dosyayolu sayısını (Klasör Sayısı da denebilir) verir.

:::::$findfile(DosyaYolu,EşleştirmeTexti,N,depth,@Pencere | Komut)
Seçilen DosyaYolu'nda EşleştirmeText'ine göre DosyaIsmi araması yapar.Bu arama anında @Pencere üzerinde işlem yapılabilir yada /Komut işletilebilir.

Opsiyonlar: shortfn

$findfile(c:\mirc,*.exe,1)  => c:\mirc\mirc.exe

//echo 1 $findfile($mircdir,*.*,0,echo $1-) => $mircdir deki (mirc.exe nin bulunduğu dosyayolu) bütün dosyaları önce /echo $1- ile ekrana döker sonra bunların kaç tane oldugunu belirtir.

$findfile($mircdir,*.*,0) => $mircdir deki dosya sayısı verir.

:::::$getdir
mIRC Programında size gönderilen dosyaları yükleyeceğiniz yeri veren Identifierdır.

:::::$getdir(DosyaTipleri)
Yazılan DosyaTipleri'nin Yolunu gösteren Identifierdır.

$getdir(*.txt)  => c:\mirc\text\  ' sonucu verir.

:::::$ini(DosyaIsmi,Topic/N,Deger1/N)
INI dosyaları üzerinde işlem yapmak için kullanılır.Örneğin bir Deneme.INI dosyamız olsun ve içinde şu değerler olsun.
--------------------------------------------
[mIRC]
Deger1=Deger2
Cappystarj0e=ben
SeeYouCry=010101
SeRDaR406=bu window nasıl olmuş?
UOnur=Dur olm eve pc alınca halledicez
SCouNDReL=süle be kızanım
McKruGer=Turkcoders.com
Kurtuba=DialogSohbet
--------------------------------------------

$ini(Deneme.ini,0)  => 1 ' Toplam topic sayısını verir.Bu dosyada sadece "[mIRC]" adında tek bir topic olacağı için 1 sonucunu verir.
$ini(Deneme.ini,1)  => mIRC  ' ilk topiğin ismini verir.
$ini(Deneme.ini,mIRC,1)  => Deger1 ' mIRC Topiğindeki ilk Değerin karşılığını verir.
$ini(Deneme.ini,mIRC,2)  => Cappystarjoe ' mIRC Topiğindeki 2. değerin karşılığı

:::::$isdir(DosyaYolu)
Yazılan DosyaYolu pc içinde mevcut ise $true , değilse $false sonucunu verir.

:::::$isfile(DosyaIsmi)
YazıLan DosyaIsmi pc içinde mevcut ise $true , değilse $false sonucunu verir.

:::::$lines(DosyaIsmi)
DosyaIsmi şeklinde yazılan bir dosyanın içindeki satırların sayısını verir.

$lines(c:\Cappystarjoe\Yardim.txt) => 10 veya 100 veya 1000 vs. kaç satırsa artık. 

:::::$logdir
mIRC Programında kaydedilecek logların kaydedileceği yolu verir.

:::::$longfn(DosyaYolu)
$shortfn (KısaDosyaYolu) Identifier'ının yaptığı işlemin terisini yapar.

$longfn(D:\PROGRA~1\IRC\VatanScriptV3\) => D:\PROGRAMLAR\IRC\VatanScriptV3\  'Sonucunu verir.

:::::$mididir
Returns the Midi directory specified in the Sound Requests section of the Options dialog.

:::::$mircdir
Çalıştırdığınız mIRC Programının bulunduğu yolu verir.

$mircdir => C:\mIRC  ' olabilir.

:::::$mircexe
Çalıştırdığınız mIRC Programının bulunduğu yolu DosyaIsmi ile beraber verir.

$mircexe => C:\mirc\mirc.exe
$mircexe => c:\VatanScript\Vatan Script.exe  ' olabilir.

:::::$mircini
mIRC Programının tüm bilgilerini kayıt ettiği dosyanın yolunu verir.Bu dosya default olarak (yani genellikle) "mirc.ini" dosyasının yoludur.

:::::$mkfn(DosyaYolu)
Çıkacak olan diyalog penceresinde seçtiğiniz dosyanın yolunda bulunan slash işaretlerini ->> "/" , "_" haine getirerek sonuc verdirten bir identifierdır.

$mkfn(C:/Program/IRC/VatanScriptV3) => C_Program_IRC_VatanScriptV3

:::::$nofile(DosyaYolu)
Yazılan DosyaYolu nu Dosya ismi olmayacak şekilde ayarlar.

$nofile(C:\mIRC\mirc.exe) => C:\mIRC

:::::$nopath(DosyaYolu)
$nofile Identifierının tersi işlem yapar.Bu sefer dosya adı çekilir ve dosyanın yolu yok sayılır.

$nopath(C:\mirc\mirc.exe) => mirc.exe

:::::$read(DosyaYolu, [ntsw], [EşleştirilecekText], [N])
Belli bir dosyadan tek bir satırı okumak için kullanılan Identifierdır.Örnekleri inceleyelim.

//echo $read(Turkcoders.txt)  ' Turkcoders.txt den herhangi bir satırı okutmak için kullanılır.

//echo $read(mIRC.txt, 24)  ' mIRC.txt de 24. satırdaki yazıyı okutmak için kullanılır.

//kick # $1 $read(kick.txt)  '  kick.txt den karışık bir şekilde satır okuyarak kickleme işlemi yapar.

//echo $read(info.txt, s, mirc) ' mirc kelimesi ile başlayan satırları okur.

//echo $read(help.txt, w,  *help*) ' içinde help kelimesi geçen satırları okur.Help.txt içinde help kelimesi için eşleştirme yapar.

:::::$readn
Daha önce $read() kullanılıpta eşleştirme işlemi yapılmışsa O işlemin satır numarasını verir.Eğer eşleşme yoksa sıfır a döner.

:::::$readini(DosyaYolu, [n], section, item)
Bu Identifier'ı anlatmak için üstteki örneğe geri dönelim.İçinde aşağıdakiler yazan bir Deneme.ini adında dosyamız olduğunu farzedelim.
--------------------------------------------
[mIRC]
Deger1=Deger2
Cappystarj0e=ben
SeeYouCry=010101
SeRDaR406=bu window nasıl olmuş?
UOnur=Dur olm eve pc alınca halledicez
SCouNDReL=süle be kızanım
McKruGer=Turkcoders.com
Kurtuba=DialogSohbet
--------------------------------------------

//echo $readini(Deneme.ini, mIRC, Cappystarjoe) => ben   'sonucunu verir.

:::::$sdir(DosyaYolu,TitleBarTexti)
Belli bir diyalog penceresinden Seçilen dosya yolunu (Klasör yolu) belirlemeye yarar.TitleBarTexti ile diyalog penceresinde açıklama yapabilirsiniz.

//echo $sdir($mircdir,Dosya Yolunu Göstermece)

:::::$sfile(Dosya,TitlebarTexti,OkTuşuTexti)
Belli bir diyalog penceresinden Seçilen dosyayı belirlemeye yarar.Bu Identifier ile belirlediğiniz dosyalar üzerinde işlem yapabilme olanağına kavuşmuş olursunuz. Nitekim aşağıdaki "//splay" örneğinde de belirlenen dosya (Seçilmiş Müzik Dosyası) oynatılıyor.TitleBarTexti kısmına istediğimiz yazıyı girerek seçilecek dosya hakkında diyalog penceresinde açıklama yapma şansına sahipsiniz.Ayrıca Seçme Tuşunun (OK Tuşu) üzerindeki text'i de değiştirme şansına sahipsiniz.Örnekleri deneyerek olayı daha iyi anlayabilirsiniz.

//splay $sfile(C:\Mp3\,Bir ses dosyası seçin...,Çal Bunu!)
//echo $sfile($mircdir,Bir dosya seçin ve bunu ekrana yazalım,Göster!)

:::::$shortfn(filename)
Uzun ve boşluklu Dosya yollarında mIRC içinde problem çıkmaması için bu identifier kullanılır. Çok faydalı ve bilinmesi gereken bir identifier'dır.

C:\Program Files\FalanFilan.txt  ' gibi bir Dosya oldugunu farzedelim bu dosyanın yolunu belirtirken $shortfn(C:\Program Files\FalanFilan.txt) kullanılmassa o dosyaya ulaşamassınız yada o dosya üzerinde herhangi bir işlem yapma imkanınız olmaz.Dosya yolu ilk boşluğa kadar algılanır. Yani "C:\Program" şeklinde algılanır.Bu da hataya yol açar.
 
 
k0d yazmak bir sanattır !..

 
 
;------------------------------------------
; Text ve Numara Identifierları
; Written By Cappystarj0e
;
; www.TURKCODERS.com
; Kasım-2005
;------------------------------------------

:::::$abs(N)

N yerine yazılan pozitif yada negatif sayıların mutlak değerini verir.

$abs(5)  => 5
$abs(-1)  => 1

:::::$and(A,B), $or(A,B), $xor(A,B), $not(A)
mIRC daki mantık kapılarıdır.Sırasıyla Ve,Veya,Veyadeğil ve Değil'i temsil eder.

:::::$asc(C)
C Herhangi bir Ascii karakteri ifade eder.Bu identifierdan sonuç olarak Ascii Kod Numarası çıkar.

$asc(A)  => 65
$asc(*)  => 42

:::::$chr(N)
N, Herhangi bir karakterin Ascii Kod Numarasını verir.

$chr(65)  => A
$chr(42)  => *
$chr(46) => .


:::::$bytes(N,bkmgt3)
Yazılan N byte miktarının KB, MB, GB vs. değerleri ile ifade edilmesine yarar.

Opsiyon: suf

$bytes(38545,k).suf => 37.64KB
$bytes(38545,m).suf => 0.04MB
$bytes(38545,3).suf => 37.6KB
$bytes(385450000,3).suf => 367MB ' Üç sayısı çevirme işlemini yaparken 3 basamak şeklinde yazmaya yarar.

:::::$calc(Operasyonlar:+-/*%)
Matematiksel işlemler yapmamıza yardımcı olan bir identifierdır.Özellikle birçok işlemi bir arada yapmak için tek bir identifier halinde kullanılabilir.

Örnek: $calc((3+ 5)/2 * 4 - 1)  => 15

:::::$cos(N), $acos(N), $sin(N), $asin(N), $tan(N), $atan(N)
N sayısının (sırasıyla) Cosinüsünü, Arccosinüsünü, Sinüsünü, Arcsinüsünü, Tanjantını ve Arctanjantını alır.

Opsiyon: deg  ' Bu opsiyon mesela $cos(N).deg şeklinde kullanılır.Matematiksel bir ölçü sistemidir.

:::::$count(Text1,Text2,Text3,...,TextN)
İlk yazılan Text ifadede İkinci yazılan Text'in kaç kere geçtiğini belirten identifierdır.

$count(hello,el)  => 1  ' "el" text'i bi kere geçiyor.
$count(hello,l)    => 2  ' "l" harfi 2 defa geçiyor..

:::::$int(N)
Yazılan N sayısının tam kısmını alır ama $round daki gibi yuvarlama yapmaz.

$int(3.14159)  => 3

:::::$islower(Text)
Yazılan Text deki bütün harfleri küçük ise $true sonuç verir.

:::::$isupper(Text)
Yazılan Text deki bütün harfleri büyük ise $true sonuç verir.

:::::$left(Text,N) , $right(Text,N)
Yazılan Text'in soldan yada sağdan (Left: sol, Right: sağ) N sayısı kadar seçilmesini ifade eder.

$left(Merhaba,4)  => Merh
$right(Merhaba,4) => haba

:::::$len(Text)
Text'in içindeki karakter sayısını sayar.

$len(#mIRC)  => 5

:::::$log(N)
N sayısının Logaritmik sonucunu verir.Hesap makinesindeki Log fonksiyonu ile aynıdır.

:::::$longip(IPAdres)
Yazılan IPAdres değişik şekilde ifade edilmek üzere (Long Value & Vice-Versa) bir başka türe çevrilir.

$longip(158.152.50.239)  => 2660774639
$longip(2660774639) => 158.152.50.239

:::::$lower(Text)
Yazılan Text deki tüm harfleri küçük harf yapar.

$lower(NABER) => naber

:::::$upper(text)
Yazılan Text deki tüm harfleri büyük harf yapar.

$upper(hello)  => HELLO

:::::$mid(Text,S,N)
Yazılan Text'de soldan S'inci karakterden başlayıp, N tane karakterin seçilmesini ifade eder. N sıfır seçilirse S'inci karakterden başlayıp Text'in sonuna kadar gider ve kaç karakter olduğunu söyler.

$mid(Merhaba,3,4)  => rhab
$mid(Merhabalar,3,0)  => 8

:::::$ord(N)
N sayısını sıralamaya dizer. 1inci, 2inci, 3üncü gibi. Fakat bu identifier ingilizce çalıştığından ötürü 1st, 2nd, ... , Nth gibi çalışır.Türkçeleştirmek için ayrıca bir başka identifier kullanılabilir.O da ayrı bir kod gerektirir.

$ord(2) => 2nd
$ord(190) => 190th

:::::$pos(Text1,Text2,N)
N'inci Text2'nin Text1 içinde kaçıncı sırada olduğunu belirtir.Boşluklarda dahildir.N sıfır seçilirse Text2 nin Text1 içinde kaç yerde tekrar ettiğini belirtir.

$pos(hello there,e,1)  => 2 ' Birinci "e" karakteri 2. sırada bulunuyor.
$pos(hello there,e,2)  => 9 ' İkinci "e" karakteri 9. sırada bulunuyor.Boşluğun da sayıldığına dikkat ediniz!
$pos(hello there,a,1)  => $null ' Hiç "a" karakteri olmadığı için boş sonuç verir.

$poscs() Case-Sensitive versiyonu da mevcuttur.

:::::$rand(Değer1,Değer2)
Değer1 ile Değer2 arasında karışık bir değer seçer.

$rand(a,z)  => a,b,c,...,z değerlerinden biri.
$rand(A,Z)  => A,B,C,...,Z değerlerinden biri.
$rand(0,N)  => 0,1,2,...,N değerlerinden biri.

:::::$remove(Text,Text2,...)
Text den Sonraki yazılan TextN' leri çıkartır.

$remove(abcdefg,cd)  => abefg
$remove(abcdefg,a,c,e,g)  => bdf

$removecs() Case-Sensitive versiyonu da mevcuttur.

:::::$replace(Text,Text1,Text2,...)
Text den sonraki her çift TextN takımında değişiklik yapar.Mesela Text'de Text1 şeklinde geçen herşeyi Text2 deki gibi değiştirir.

$replace(abcdefg,cd,xyz)  => abxyzefg
$replace(abcdefg,a,A,b,B,c,C,d,D)  => ABCDefg

$replacecs() Case-Sensitive versiyonu da mevcuttur.

:::::$round(N,D)
N sayısı ondalıklı bir sayı olsun.Bu identifier virgülden sonra D kadar kırpar.

$round(3.14159,2)  => 3.14

:::::$sqrt(N)
N sayısının karekökünü alır.

:::::$str(Text,N)
Text'i N defa yan yana yazar.

$str(hi,3)  => hihihi

:::::$strip(Text,burcmo)
Text'i Kalın yazı,Altı çizgili yazı,Renkli yazı vs.gibi Strip Koddan arındırır.Eğer yandaki "burcmo" parametreleri yazılmassa, Text her türlü Strip Koddan (Kalın yazı,Altı çizgili yazı,Renkli yazı vs.)

:::::$wrap(text, font, size, width, [word], N)
Seçili hale getirilmiş satırlardaki Textlerin özellikleri ile ilgili bir identifierdır.
k0d yazmak bir sanattır !..

;-------------------------------------------------
; Token Identifierları
; Written By Cappystarj0e
;
; www.TurkCoders.Com
; Kasım-2005
;-------------------------------------------------

::::: $addtok(KayıtlıBilgi,EklenecekText,AsciiKodNo)
KayıtlıBilgi; Daha önce kaydedilmiş bir variable olabilir yada yeni bir bilgi şeklinde kullanılabilir.Ben isim olarak ona KayıtlıBilgi diyeceğim.KayıtlıBilgi, sonuç olarak üzerinde değişiklik yapılan bilgidir.
AsciiKodNo; Eklenenen textler arasına gelecek karakteri belirler.Bu karakterin Ascii Kod numarası yazılır.
Boşluk için 32, virgül için 46 kullanılır vs. Tüm Token Identifier'larda kullanılan bir metoddur.

$addtok(a.b.c,d,46) => a.b.c.d 'Burada KayıtlıBilgi denen şey "a.b.c" dir.Önceden bir variable da kayıtlı olabilir, olmayabilir.
$addtok(a.b.c.d,c,46) => a.b.c.d anlamına gelir.

EklenecekText; Bunu bir değişken olarak da atayabilirsiniz.Yani eklenecek text %Variables gibi bir Variable olursa %Variables neyi ifade ediyorsa onu eklemiş olursunuz.

Örnek:
Alias dnm {
  .set %a ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZ
  .set %ekle $addtok(%ekle,Text1,46)
  .set %ekle $addtok(%ekle,Text2,46)
  .set %ekle $addtok(%ekle,%a,46)
  .echo -a --> %ekle <--
  .unset %ekle , %a
}

Örneği remote'a yazıp "/dnm" yazarak nasıl çalışacağınız görünüz.

::::: $addtokcs(KayıtlıBilgi,EklenecekText,AsciiKodNo)
Bir önceki identifier'la aynı şekilde çalışır.Bu identifierda EklenecekText aynen alınır.Buna Case-Sensitive denir.Yani burda büyük-küçük harf duyarlılığı vardır.EklenecekText yazıldığı gibi alınır.

::::: $deltok(KayıtlıBilgi,N-N2,AsciiKodNo)
$addtok un tersini yapar.N-N2 şeklinde yazılırsa yazılan sayılar arasındaki bilgileri "KayıtlıBilgi" den çıkartır.

$deltok(a.b.c.d,3,46) => a.b.d ' Görüldüğü gibi 3. noktanın solundaki bilgi "c" silinmiş.3 yerine 4 yazılsaydı en sondaki bilgi "d" silinecekti.
$deltok(a.b.c.d,2-3,46) => a.d ' Yine aynı şekilde 2. ve 3. noktaların solundaki bilgiler "b" ve "c" silinmiş.

::::: $findtok(KayıtlıBilgi,Aranan,N,AsciiKodNo)
KayıtlıBilgi de belli bir textin kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek için kullanılır.
N; Bu sayı Aranan bilgiden kaçıncısı olduğunu belirtmemizi sağlar.Eğer sıfır olarak kullanırsak Aranan bilgi den KayıtlıBilgi içinde kaç tane olduğunu öğrenmemizi sağlar.Eğer negatif bir değer olarak kullanılırsa bilgileri saymaya normalden farklı bir yönden başlar.Normalde bilgiyi soldan sağa doğru sayar.O zaman Negatif bir sayı kullanılırsa sağdan sola doğru bir sayma işlemi gerçekleştirir.

$findtok(a.b.c.d,c,1,46) => 3 ' Birinci "c" bilgisinin kaçıncı sırada olduğunu göstermek için kullanıldı.
$findtok(a.b.c.d,c,-1,46) => 2 ' -Ters taraftan- Birinci "c" bilgisinin kaçıncı sırada olduğunu göstermek için kullanıldı.
$findtok(a.b.c.d.e.f.c.g.h,c,2,46) => 7 ' Bu sonuç çıkar çünkü ikinci "c" bilgisinin oldugu sırayı belirtiyor.
$findtok(a.b.c.d.e.f.c.g.h,c,0,46) => 2 ' olur.Çünkü "c" bilgisinden görüldüğü gibi 2 adet var.
$findtok(a.b.c.d,e,1,46) => $null ' Birinci "e" Bilgisini soruyor.. Fakat öyle bir bilgi kayıtlı olmadığı için $null yani boş bir sonuç verecektir.

Case-Sensitive tipi $findtokcs() mevcuttur.

::::: $gettok(KayıtlıBilgi,N,AsciiKodNo)
Önemli identifierlardan biridir.Çok çeşitli kullanım alanı vardır.
N; Burada çizgi kullanılırsa geri kalan bilginin tamamını temsil eder.

$gettok(a.b.c.d.e,3,46) => c  ' Üçüncü noktanın solundaki bilginin ne olduğunu öğrenmemizi sağlar.Yani 3. sırada kaydedilmiş olan bilginin ne oldugunu söyler.
$gettok(a.b.c.d.e,9,46) => $null  ' Burada verilen bilgi de (a.b.c.d.e.) Dokuz adet token (Yani dokuz adet kayıtlı bilgi) olmadığı için boş sonuç verecektir.
$gettok(a.b.c.d.e,2-,46) => b.c.d.e ' N yerinde "2-" kullanılmış.Bu 2. noktanın solundaki bilgiden başlayarak KayıtlıBilgi nin sonuna kadar olan tüm bilgileri ifade etmek için kullanılır.
$gettok(a.b.c.d.e,2-4,46) => b.c.d  ' İkinci noktanın solundaki bilgi ile 4. noktanın solundaki bilginin arasındaki KayıtlıBilgi'yi alır.
$gettok(a.b.c.d.e.f,-3,46) => d

::::: $instok(KayıtlıBilgi,Bilgi,N,AsciiKodNo)
KayıtlıBilgi'ye bilgi girmek için kullanılır. N kaçıncı sıraya bilgi girileceğini gösterir. Eğer bilgi girilecek sırada bir bilgi varsa o bilgi yerine yeni bilgi gelir.
N negatif olarak kullanılabilir.

$instok(a.b.d,c,3,46) => a.b.c.d  ' Görüldüğü gibi üçüncü sıraya "c" yi aldı.
$instok(a.b.d,c,9,46) => a.b.d.c  ' Dokuzuncu sıraya gidemediği için son sıraya aldı.


::::: $istok(KayıtlıBilgi,Bilgi,AsciiKodNo)
KayıtlıBilgi de "Bilgi" nin olup olmadığını kontrol eder.Varsa $true yoksa $false sonucunu verir. $istokcs() Case-Sensitive tipi de vardır.

::::: $matchtok(KayıtlıBilgi,Bilgi,N,AsciiKodNo)
KayıtlıBilgi de "Bilgi" nin bulunduğu N inci bilgiyi verir. N sıfır olursa "Bilgi" nin KayıtlıBilgi içinde kaç yerde geçtiğini verir.

$matchtok(one.two.three,e,0,46) => 2  ' "e" bilgisinin bulunduğu kaç yer olduğu sonucunu verdi.
$matchtok(one.two.three,e,2,46) => three ' İkinci "e" bilgisinin bulunduğu bilginin ne olduğunu verdi.

$matchtokcs() Case-Sensitive tipi de vardır.

::::: $numtok(KayıtlıBilgi,AsciiKodNo)
KayıtlıBilgi de toplam kaç tane Bilgi kaydedildiğini ifade eder.

$numtok(a.b.d.e,46) => 4  ' Toplam dört tane bilgi olduğu için 4 sonucunu verdi.

::::: $puttok(KayıtlıBilgi,Bilgi,N,AsciiKodNo)
KayıtlıBilgi de N inci sıradaki bilginin değiştirilmesi için kullanılır.N Negatif değerler alabilir.

$puttok(a.b.c.d,e,2,46) => a.e.c.d  ' İkinci sıradaki "b" bilgisi "e" oldu.

::::: $remtok(KayıtlıBilgi,Bilgi,N,AsciiKodNo)
KayıtlıBilgi de N inci sıradaki "Bilgi" gibi bir bilginin silinmesi için kullanılır.

$remtok(a.b.c.d,b,1,46) => a.c.d  '  Birinci "b" bilgisi silindi.
$remtok(a.b.c.d,e,1,46) => a.b.c.d  '  Birinci "e" bilgisi olmadığı için aynı kaldı.
$remtok(a.c.c.d,c,1,46) => a.c.d 

$remtokcs() Case-Sensitive tipi de vardır.

::::: $reptok(KayıtlıBilgi,EskiBilgi,YeniBilgi,N,AsciiKodNo)
$puttok la benzer bir işlevi vardır ama burda değişilecek bilgi ile eski bilgi aynı anda girilmelidir. N, "EskiBilgi" ye ait bir bilgidir.

$reptok(a.b.c.d,b,e,1,46) => a.e.c.d  ' Birinci "b" bilgisi "e" yapıldı.
$reptok(a.b.c.d,f,e,1,46) => a.b.c.d  ' Birinci "e" bilgisi KayıtlıBilgi de olmadıgı için aynı kaldı.
$reptok(a.b.a.c,a,e,2,46) => a.b.e.c ' İkinci "a" bilgisi "e" yapıldı.

$reptokcs() Case-Sensitive tipi de vardır.

::::: $sorttok(KayıtlıBilgi,AsciiKodNo,ncr)
KayıtlıBilgi leri Alfabetik veya Nümerik olarak sıralamaya yarar.
ncr parametrelerinden... n; Nümerik sıralama, c; Kanaldaki nick listesindeki karakter sıralamasını dikkate alır , r; Ters sıralama demektir. Eğer bu parametrelerden hiçbiri kullanılmassa Alfabetik sıralama yapılır. r sıralamayı tersten yaptırmış olur.

$sorttok(e.d.c.b.a,46) => a.b.c.d.e ' Alfabetik sıralama.
$sorttok(1.3.5.2.4,46,nr) => 5.4.3.2.1  ' n olduğu için Nümerik, r olduğu için Nümerik ve ters bir sıralama olmuş.

$sorttokcs()  Case-Sensitive tipi de vardır.

::::: $wildtok(KayıtlıBilgi,EşleşecekText,N,AsciiKodNo)
EşleşecekText in KayıtlıBilgi içinde olup olmadığını kontrol eder.

$wildtok(one.two.three, t*, 0, 46) => 2  '  " t* " tipindeki bir texti eşleştirir.Eşleşmeye uygun bilgi varsa N'e göre sonuç verir.Burada N=0 olduğu için " t* " tipinde kaç tane bilgi varsa onun toplamını verdi.Görüldüğü gibi " t* " tipinde 2 yerde bilgi var.
$wildtok(one.two.three, t*e, 1, 46) => three ' KayıtlıBilgi de " t*e " tipindeki Birinci bilginin ne oldugunu belirtir.

$wildtokcs() Case-Sensitive tipi de vardır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Örneklerde sadece 46 no'lu AsciiKodNo'su kullanıldı.(Yani nokta işaretinin AsciiKodNo'su " . ") Siz diğerlerini de kullanabilirsiniz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdaki kodu remote'a kopyalayarak /BüyükÖrnek yazarak token identifierların nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

alias BüyükÖrnek {
  .set %KayıtlıBilgi Ali.Veli.49.Elli.Ahmet.Mehmet.Hüseyin.Ahmet.Ali.Murat.Ahmet

  .echo -a 1|5 Öncelikle öylesine " %KayıtlıBilgi "5 adında bir veritabanı oluşturuyoruz.(Variable)
  .echo -a 1|4::::::::::$addtok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 "HASAN" diye bir bilgiyi %KayıtlıBilgi'ye ekliyoruz.

  .set %KayıtlıBilgi $addtok(%KayıtlıBilgi,HASAN,46)

  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <--
  .echo -a 1|4::::::::::$deltok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 <$deltok> ile girdiğimiz bir bilgiyi silelim.Örneğin 2. bilgiyi silelim. 2.bilgi => "Veli"

  .set %KayıtlıBilgi $deltok(%KayıtlıBilgi,2,46)

  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <--
  .echo -a 1|4::::::::::$findtok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 1) <$findtok> ile örneğin ilk "HASAN" bilgisinin kaçıncı sırada kayıt edildiğini görelim.
  .echo -a 1|5 2) Sonra bu "Ahmet" bilgisinden kaç tane var ona bakalım.
  .echo -a 1|5 3) Daha sonra da İkinci "Ahmet" bilgisi kaçıncı sırada kaydedilmiş ona bakalım.
  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <--

  .echo -a 1|3 1) $findtok(%KayıtlıBilgi,HASAN,1,46) ,  2) $findtok(%KayıtlıBilgi,Ahmet,0,46) , 3) $findtok(%KayıtlıBilgi,Ahmet,2,46)

  .echo -a 1|4::::::::::$gettok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 1) <$gettok> 'u kullanarak "%KayıtlıBilgi" deki bilgileri okuyalım.Kayıtlı 5. bilgiyi okuyalım.
  .echo -a 1|5 2) Kayıtlı olan 3. bilgiden sonuna kadar olan tüm bilgileri okuyalım.
  .echo -a 1|5 3) KayıtlıBilgi de toplam kaç tane bilgi kaydedilmiş olduğunu görelim. Bu işlem <$numtok> da yapılan işlemle aynıdır.
  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <--

  .echo -a 1|3 1) $gettok(%KayıtlıBilgi,5,46)

  .echo -a 1|3 2) $gettok(%KayıtlıBilgi,3-,46)

  .echo -a 1|3 3) $gettok(%KayıtlıBilgi,0,46)

  .echo -a 1|4::::::::::$instok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <--
  .echo -a 1|5 Herhangi bir sıraya bilgi kaydedelim.Mesela 3. sıraya "Yavuz" diye bir bilgi kaydedelim.
  .echo -a 1|5 O halde yeni "%KayıtlıBilgi" miz aşağıdaki hale gelir.

  .set %KayıtlıBilgi $instok(%KayıtlıBilgi,Yavuz,3,46)

  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <--
  .echo -a 1|4::::::::::$istok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 Bir bilginin bizim kayıtlarımızda olup olmadıgını kontrol edelim.
  .echo -a 1|5 En son haliyle kayıtlarımıza bir daha göz atalım.
  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <--
  .echo -a 1|5 1) Mesela "Ebru" diye bir bilgi bu kayıtta varmı kontrol edelim.
  .echo -a 1|5 2) Sonra "Murat" diye birşey kayıtlı mı değilmi ona bakalım.
  .echo -a 1|5 Bilgi kayıtlarda varsa "$true" yoksa "$false" sonuç verir.

  .echo -a 1|3 1) $istok(%KayıtlıBilgi,Ebru,46) , 2) $istok(%KayıtlıBilgi,Murat,46)

  .echo -a 1|4::::::::::$matchtok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 1) İçinde "e" karakteri olan kaç tane bilgi olduğuna bakalım.
  .echo -a 1|5 2) İçinde "e" karakteri olan 3. bilginin ne olduğunu öğrenelim.
  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <-

  .echo -a 1|3 1) $matchtok(%KayıtlıBilgi,e,0,46)  ,  2) $matchtok(%KayıtlıBilgi,e,3,46)

  .echo -a 1|4::::::::::$puttok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 Şimdi de belli bi sıradaki bilginin içini değiştirelim.
  .echo -a 1|5 Mesela en son KayıtlıBilgi mizdeki 4. sıradaki bilgi ne ise onu "YENİİİİİİİ" gibi bir bilgiyle değiştirelim.
  .echo -a 1|5 <$reptok> ile benzer çalışır.
  .echo -a 1|5 Şuan KayıtlıBilgi miz aşağıdaki gibi.Yani 4. sıradaki bilgi => "Elli"
  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <-
  .echo -a 1|5 Bu da işlem yapıldıktan sonraki hali.

  .set %KayıtlıBilgi $puttok(%KayıtlıBilgi,YENİİİİİİİ,4,46)

  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <-
  .echo -a 1|4::::::::::$remtok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 Şimdi bize belirtilen bir bilginin kayıtlarımızdan silinmesi işlemini yapalım.
  .echo -a 1|5 KayıtlıBilgi mizdeki İkinci "Ahmet" bilgisini silelim.
  .echo -a 1|5 Bilgilerimizin en son hali aşağıdaki gibi.
  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <-
  .echo -a 1|5 İşlem yapıldıktan sonraki hali de bu şekilde olur.

  .set %KayıtlıBilgi $remtok(%KayıtlıBilgi,Ahmet,2,46)

  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <-
  .echo -a 1|4::::::::::$sorttok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 Karışık olan bilgi yığınımızı alfabetik olarak düzenleyelim.

  .set %KayıtlıBilgi $sorttok(%KayıtlıBilgi,46)

  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <-
  .echo -a 1|5 Aynı düzenlemeyi bir de tersten yapalım.

  .set %KayıtlıBilgi $sorttok(%KayıtlıBilgi,46,r)

  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <-
  .echo -a 1|4::::::::::$wildtok Örneği::::::::::
  .echo -a 1|5 Belli bir tipte kayıtlar arasında arama yapalım.
  .echo -a 1|5 Mesela "m*t"5 tipinde karakter bulunduran bilgiler olup olmadığına bir bakalım.
  .echo -a 1|5 1) "m*t" tipinde kaç bilgi olduğuna bakalım.
  .echo -a 1|5 2) Bu tipteki 2. bilginin ne olduğuna bakalım.
  .echo -a 1|12--> %KayıtlıBilgi <-

  .echo -a 1|3 1) $wildtok(%KayıtlıBilgi,m*t,0,46) , 2) $wildtok(%KayıtlıBilgi,m*t,2,46)

  .echo -a 1|4-----------------------------------------
  .echo -a 1|14 Written By Cappystarj0e
  .echo -a 1|14 Kasım 2005
  .echo -a 1|14 http://Http://www.TurkCoders.com
  .echo -a 1|4-----------------------------------------

  .unset %KayıtlıBilgi
}

k0d yazmak bir sanattır !..

;------------------------------------------------
; Zaman ve Tarih IdentifierLarı
; Written by Cappystarj0e
;
; www.TURKCODERS.com
; Kasım-2005
;------------------------------------------------

:::::$asctime(N,format)
Zaman ve tarihi tek formatta $ctime identifierı ile kullabılabilir kılan bir identifierdır.

//echo * $asctime(793947600) ' Normal text olarak bu parantez içine yazılan sayının ifade ettiği tarihi ekrana yansıtır.
//echo * $asctime(hh:nn:ss) ' Parantez içine yazılan formatta Zamanı gösterir. hh = Saati , nn = Dakikaları , ss = saniyeleri gösterir. tt = ise günün birinci yada ikinci yarısına ait bilgiyi gösterir. Örneğin saat 22 iken tt = PM saat 10 iken tt = AM olarak ifade edilir.
//echo * $asctime(793947600,dd/mm/yy) ' Yazılan sayının ifade ettiği tarih, virgülden sonra yazılan formatta gözükür.

Not: $time(), $date() ve $gmt() IdentifierLarı kullanılırken aynı standart formatı kullanırlar.
Bu Identifierlarda en çok kullanılan formatlar ve değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Aşağıda verilen IdentifierLarın ifade ettiği sonuçlar default olarak mIRC.exe de ingilizce olarak verilir.$replace() identifierı ile türkçeleştirme yapılabilir.

-------------------------------
Değer -> Format -> Sonucu
-------------------------------
Yıl  ->  yy  ->  99
Yıl  ->  yyyy  ->  1999
-------------------------------
Ay  ->  m  ->  1
Ay  ->  mm ->  01
Ay  ->  mmm -> Jan
Ay  ->  mmmm -> January
-------------------------------
Gün  ->  d  ->  1
Gün  ->  dd ->  01
Gün  ->  ddd -> Mon
Gün  ->  dddd -> Monday
-------------------------------
Saat  -> h  ->  5
Saat  -> hh  ->  05
Saat  -> H  ->  17
Saat  -> HH  ->  17 
-------------------------------
Dakika  ->  n  -> 1
Dakika  ->  nn  ->  01
-------------------------------
Saniye  ->  ss  ->  1 
Saniye  ->  ss  ->  01
-------------------------------
AM-PM  -> t  -> a/p
AM-PM  -> tt  -> am/pm
AM-PM  -> T  -> A/P
AM-PM  -> TT  -> AM/PM
-------------------------------


:::::$ctime
1 Ocak 1970, 00:00:00'da başlatılan bir tarihte geçen saniye sayısıdır.Yukarıdaki örnekte 793947600 sayısı buna bir örnektir.

:::::$ctime(Text)
Yazılan Text'e göre $ctime daki sayıyı verir.Yalnız dikkat edilmesi gereken şey, yazılan textin yukarıda gösterilen tablodaki format'a uygun olmasıdır. Aşağıdaki örnekleri status satırında deneyip Identifier'ın fonksiyonunu anlayabilirsiniz.

//echo * $ctime(January 1 1970 00:00:00)   
//echo * $ctime(3rd August 1987 3:46pm)
//echo * $ctime(21/4/72 1:30:37)
//echo * $ctime(Wed 1998-3-27 21:16)

:::::$date
Tarihi veren identifierdır.Default olarak Gün/Ay/Yıl (Ör: 28/08/2005) formatındadır. $date(...) şeklinde yukarıdaki formatlara uygun bir şekilde de kullanılabilir.

//echo * $date ' 15/02/2006 sonucunu ,
//echo * $date(dd-mm-yy) ' 15-02-06 sonucunu ,
//echo * $date(dd-mmmm-yyyy) ' 15-February-2006 sonucunu verebilir.

:::::$day
Gün Identifierıdır.

:::::$duration(Saniye,N)
Yazılan saniye değerine göre dakika/saat/gün/ay/yıl formatı düzenleyen bir identifierdır.N=1 ise default hale karşılık gelir.N=2 veya N=3 olabilir.N değeri de format ile alakalı bir değerdir.

:::::$fulldate
Belli bir formatta Tarih ve Zaman ile ilgili tüm bilgiyi verir.

//echo * $fulldate ' Wed Jun 26 21:41:02 1996 gibi bir sonucu verebilir.

:::::$idle
Boş kalma süresini verir.mIRC'ı kullanmadığınız (hiç bir işlem yapmadığınız) süreyi verir.

:::::$ltimer
Daha önce çalıştırılmış olan timer sayısını verir.

:::::$online
Servera bağlanılalı kaç saniye geçtiğini gösterir.Eğer disconnect olunmuşsa disconnect olunmadan önce o serverda ne kadar zaman kalındığı disconnect olayından sonra da öğrenilebilir.

:::::$ticks
Bilgisayarı başlattığınız andan beri sayılan bir zamandır.Her an değişir ve ilerler.

//.timer  0 1 echo * $ticks  ' komutu deneyip $ticks değişimini görebilirsiniz.

:::::$time
En temel zaman identifierıdır.Kullanılan andaki zamanı gösterir. 09:05:02 gibi. Formatı değiştirilebilir.

:::::$timer(N/Isim)
mIRC içerisinde /timer komutuyla başlatılan zamanlayıcılar hakkında bilgi veren Identifierdır.

Opsiyonlar: com, time, reps, delay, type, secs, mmt, anysc, wid, cid, hwnd

$timer(0) => mIRC'daki aktif olan zamanlayıcı sayısını gösterir.
$timer(1)    => Çalıştırılmış olan birinci timer'ı (zamanlayıcıyı) gösterir.
$timer(1).com => Birinci timer'ın içinde işletilen komutu gösterir.
$timer(3).type => Üçüncü timer'ın online/offline durumunu gösterir.
$timer(3).secs => Üçüncü timer'ın bir daha işlemesine/sona ermesine ne kadar zaman kaldığını gösterir.
$timer(3).mmt => Çalıştırılan timer multimedia timer ise $true sonucunu verir.

:::::$timestamp
Zamanı gösteren bir identifierdır.Zamanı default olarak [xx:xx] formatında gösterir.mIRC Options dan ayarı yapılabilir.

:::::$timestampfmt
mIRC Options da kayıtlı olan $timestamp  identifierının formatını verir.

:::::$uptime(mirc | server | system, N)
Seçilen değere göre ne kadar zaman geçtiğini belirtir.N sayısı format ile ilgilidir.N=1 veya 2 veya 3 olabilir.Deneyerek aralarındaki farkı görebilirsiniz.

//echo * $uptime(mirc,1) ' mIRC ı açalı ne kadar zaman geçtiğini belirtir.
//echo * $uptime(server,1) ' IRC Server'a bağlanalı ne kadar vakit geçtiğini gösterir.
//echo * $uptime(system,1) ' Bilgisayarı ne kadar zaman önce çalıştırmaya başladığınızı gösterir.
k0d yazmak bir sanattır !..

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Tüm IdentifierLar!.. - mIRC hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Tüm IdentifierLar!.. - mIRC siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com