Türkçe Deyimler Ve Anlamları Kısa


Google Reklamları

Türkçe Deyimler Ve Anlamları Kısa ile ilgili benzer olabilecek konular...

Türkçe Deyimler Ve Anlamları Kısa hakkında arama bilgileri...

Ziyaretçilerimiz bu sayfayı bulmak için Google`da şu aramaları yaptılar.
Siz de; bir dahaki gelişinizde, bu aramaları yaparak, bu sayfayı kolaylıkla bulabilirsiniz.

türkce deyimler hayir - 10 deyim kısa anlam - deyimler - deyimler ve anlamları - deyimler ve anlamları ile hikayeleri - türkçe deyimler ve anlamları - deyimler ve anlamları kısa

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


19 Şubat 2014, 02:46:48
Forum
Forum Sitesi
Admin
Mesajlar: 86823
Sponsorlu Bağlantılar

sponsorlu bağlantılar

   

Türkçe Deyimler Ve Anlamları Kısa

 

Deyimler Ve Anlamları KısaKısa Türkçe Deyimler Ve Anlamları


Acem kılıcı gibi olmak : Karşıt olan iki tarafa da onların yanındaymış gibi görünmek.

 Açık kapı bırakmak : Sorunlar görüşülürken kestirip atmadan ileride anlaşma olabilecek sözler söylemek, uygun davranışlarda bulunmak.

   Ağzında bakla ıslanmamak : Sır saklayamamak.
   
   Bal dök yala: Her taraf temiz, her taraf dikkat çekecek kadar temiz.

   Baldırı Çıplak : İşi gücü olmayan, serseri sataşmak için bahane arayan.  

   Balık kavağa çıkınca: Gerçekleşmesi hiç bir zaman mümkün olmayan işler söylenir.  

Baş ütülemek : Dırdır ederek kişiyi huzursuz etmek.
    Çok konuşmak.
   
Cami yıkılmış ama mihrap yerinde: Kadınlar için kullanılır. Yaşlandığı halde güzelliğini kaybetmemiş, hala alımlı.
   
Can kulağı ile dinlemek : Aşırı bir dikkat ile dinlemek.
   
Cebi delik : Cebinde para bulunmayan. Para tutmayan.
   
Çalmadan Oynamak : Çok neşeli olmak, neşesini hareketleri ile belli etmek.
   
 Çam devirmek : Karşısındakini üzecek, kıracak bir söz söylemek.
   
Çamur atmak : İftira etmek.

 Dış kapının dış mandalı : Uzaktan ilgili  
 
   Dilli Düdük : Çok konuşan, geveze.  

 Eceline Susamak : Ölümle sonuçlanabilecek, çok tehlikeli işlere girmek.
 
 Ekmeğine kan doğramak : Üzüntü ve sıkıntı içinde olmak  

El Etek Çekmek : O işle artık hiç uğraşmamak.  

   Eline Eteğine Doğru : Namussuz değil, hırsızlığı yok.  

 Fare Düşse Başı Yarılır : Her taraf bomboş, yoksulluk hüküm sürüyor.
   
Fırıldak gibi dönmek : Kendi çıkarı için her şekle, her kalıba girmek.
   
   Fink Atmak : Gönlünce gezmek, eğlenmek, çok neşelenmek, hoplayıp zıplamak.
   
Gece silahlı gündüz külahlı : Etrafındakilere iyi görünüp, kimseye sezdirmeden kötü işler yapan, uygunsuz kimse.
   
Gemi aslanı : Bir işe yaramayan, bir sorumluluk almayan gösterişli kimse.  

 Göbeği çatlamak : Bir işi öğrenmek için çok büyük gayret göstermek.  

   Gün görmüş : İyi günler yaşamış, önemli görevler yapmış, hatırı sayılır. Tecrübeli.  

   Hanım evladı : Nazlı, üstüne düşerek büyütülmüş.  

 
 

Hapı yutmak : Kötü duruma düşmek.  
   Havanda su dövmek : Boş uğraşlarda bulunmak, Boşa çalışmak.  

 
   Irağı yakın etmek : Güçlükleri ortadan kaldırmak.  

 
   
     Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Bilinen bir şeyi bir daha bir daha anlatmak. Ok yaydan çıktı : Ahlaksız duruma gelmek, namusunu kaybetmek. Sokağa düşmek  

 

  Oturduğu dalı kesmek: Çıkarlarını sağladığı kaynağa zarar vermek.  


Ödü patlamak : Çok korkmak, ummadığı anda gelen bir etkiyle çok korkmak.
 
Ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün: Çok cimri. Her şeyden çıkar sağlamaya çalışan kimseler için söylenir.

      Önüne düşmek : Yol göstermek, Rehberlik etmek.
   
Parmak ısırmak : Şaşırmak. Hayranlıktan şaşırıp kalmak.  
   
Parsayı toplamak : Harcanan bir emeğin karşılığını almak. hak edileni almak.  

  Papaz uçurmak : İçki alemi yapmak.  

  Rayına oturmak : İşin yoluna girmesi  
  Rest çekmek : Kesin olarak olmaz demek.  
   
Rol oynamak : Etkili olmak, işin olmasına etki yapmak.  

   Ruhu duymamak : Yapılan işin hiç farkında olmamak, sezinlememek.  

     Saman alevi gibi parlamak : Birden kızıp köpürmek, çok kısa zamanda hırsı geçmek.

   Sepet havası çalmak : İşinden atmak, işine son vermek. Kovmak.  
 
   Sıfırı tüketmek: Hiç bir şeyi kalmamak, bütün imkan ve gücünü kaybetmek.  

  Sinek avlamak : İşi veya müşterisi olmadığı için boş oturmak. İşsiz kalmak.

Şamar oğlanı : Herkesin kolayca sataştığı, dövdüğü, hıncını aldığı kimse.  

   Şeytan görsün yüzünü : O kimse ile birlikte olmayı kesinlikle istemiyorum. onu sevmiyorum, görmek istemiyorum.  

   Şifayı bulmak : Hasta olmak, hastalanmak.  

   Tabana kuvvet : Binilecek vasıta bulunamadığı için gidilecek yere yürümek  

 Tahtası eksik : Sersem, budala, akılsız.
 
   Tamtakır kuru bakır : İçi bomboş, boşaltılmış, cebinde parası yok, züğürt.  

   Taş atmak : Bir kişiye söz dokundurmak, sitem etmek için söz dokundurmak.  

   Ucu ucuna getirmek : Ancak yetişir olmak, hiç fazlası olmamak.  

 Ulu orta konuşmak : Düşünmeden söylemek, rastgele söylemek.
 
   Uzun hikaye: Konunun ayrıntıları pek çoktur. Anlatırsa çok uzun sürer  

   Uzun boylu : Ayrıntılarını hesap ederek, etraflıca, uzun uzadıya.  

   Üç buçuk atmak : Korku içinde bulunmak. Korkmak.  
 
   Üçe beşe bakmamak : Çok fazla pazarlık etmeden alış veriş yapmak.  
 
   Üstüne bir bardak su içmek : Bir alacaklının alacağından umudunu kesmek.  

   Üzerine tuz biber ekmek : Bir kimsenin acısına fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.  

   Verip veriştirmek : Ağzına gelen her şeyi söylemek. Ağır konuşmak, ileri geri söylenmek.  

   Veryansın etmek : Birinin hakkında atıp tutmak. O kişiye acımadan insafsızca saldırıda bulunmak.  

  Vız gelmek : Önemsiz görünmek. Aldırış etmemek.

Volta atmak: Aşağı yukarı gidip gelmek. Amaçsız dolaşmak.

     Yabana atmak : Önemsiz bulmak, önem vermemek.

   Yağlı müşteri: Çok alış veriş yapan, çok para bırakan kimse  

   Yaka silkmek : Bıkmak, usanmak.  

Yan çizmek : Kendisine verilen işin sorumluluğunu yüklenememek, sorumluluktan kaçmak.        

 Zemheri zürefası : Çok soğuk havada ince bir elbise giyerek gezen.

     Zokayı yutmak : Aldatılmak. Zarara uğramak.

   Zurnanın zırt dediği yer : Yapılmakta olan işin en hassas yeri, can alıcı yer.

ilgiliFORUM.comForumlar okunmak ve paylaşmak içindir...


Bu Konunun Linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz. Bu sayfada Türkçe Deyimler Ve Anlamları Kısa ile ilgili olarak; Türkçe Deyimler Ve Anlamları Kısa hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri Atasözü ve deyimler, yöresel atasözleri, atasözü paylaşımları, deyimler, anonim vecizeler, ünlü deyimler, meşhur deyimler gibi bilgileri veya indirme linklerini, sözleri veya resimleri Türkçe Deyimler Ve Anlamları Kısa siteleri gibi benzer birçok konuları bulabilirsiniz.

 
Gerçek mutluluk, ancak gerçek sevgi ile yaşanabilir.

Copyright © 2006-2017 AjansMail
Her hakkı saklıdır.