Ünlü Filozofların Sözleri, Filozof Sözleri

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
ÜNLÜ FİLOZOFLARDAN, ÜNLÜ ŞAİRLERDEN VE DEVLET ADAMLARINDAN GÜZEL VE ANLAMLI SÖZLER


PLATON Sözleri
Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır. PLATON
Mutluluk bilgi ile kazanılır. PLATON
Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır. PLATON
Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. PLATON
Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. PLATON
Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. PLATON
Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. PLATON
İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. PLATON
Kendini bilmek ruhunu bilmektir. PLATON
Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor! PLATON
Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. PLATON
Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. PLATON
Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. PLATON
İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı. PLATON
Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. PLATON
Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. PLATON
İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır. PLATON
İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir. PLATON
Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır. PLATON
Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır. PLATON
Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir. PLATON
İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur. PLATON
Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır. PLATON
İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır. PLATON
Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜŞ ve YOK OLUŞTUR. PLATON
HAKİKATTTE ŞEHİR BİR YER VEYA İNSANLAR TOPLULUĞUNDAN İBARET EDEĞİLDİR. PLATON
Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vasıfta olur. PLATON
Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir. PLATON
Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. PLATON
Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır. PLATON
Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. PLATON
Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır. PLATON
Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. PLATON
Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır. PLATON
Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez. PLATON

Aristo Sözleri
Alçak olan kimse düşmekten korkmaz. ARISTO
Doğa ile insan bir bütündür. ARISTO
Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. ARISTO
Bir 'dost' kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur. ARISTO
Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur. ARISTO
Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir. ARISTO
Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler. ARISTO
Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir. ARISTO
Dost kişinin ikinci benliğidir. ARISTO
Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur. ARISTO
Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz. ARISTO
Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. ARISTO
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. ARISTO
Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır. ARISTO
Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. ARISTO
Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur. ARISTO
Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. ARISTO
Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz. ARISTO
Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz. ARISTO
Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak... ARISTO
İnsanları iyi yapan yasalardır. ARISTO
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. ARISTO
İradene hakim fakat vicdanına esir ol. ARISTO
İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol. ARISTO
Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. ARISTO
Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. ARISTO
Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur. ARISTO
Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır. ARISTO
Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. ARISTO
Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır. ARISTO
Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın. ARISTO
Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir. ARISTO
Umut, uyanık adamın rüyasıdır. ARISTO
Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARISTO
Yetinmesini bilenler mutludur. ARISTO

LAO TZU Sözleri
Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir. | LAO TZU
Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır. | LAO TZU
Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret. | LAO TZU
En büyük fetih mücadele etmeden kazanılır, en başarılı yönetici emretmeden yönetir. | LAO TZU
Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlamak zorundadır. | LAO TZU
Zenginlik ve şeref yüzünden kibirlenen, kendine kötülüğü çağırmış olur. | LAO TZU
Benim üç hazinem vardır. Onları gözbebeğim gibi saklarım: Birincisi sevgidir, ikincisi kanaatkarlıktır, üçüncüsü tevâzudur. | LAO TZU
Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var:Birincisi sevgi ve nezaket,ikincisi tasarruf,üçüncüsü ise alçakgönüllülüktür. | LAO TZU
En iyi asker saldırmaz. Üstün savaşçı sessiz başarır. En büyük fatih mücadele etmeden kazanandır. | LAO TZU
Kötülüğü adaletle, iyiliği iyilikle karşıla. | LAO TZU
Nasıl yenilenirse her gün yenilen gün be gün. | LAO TZU
Tutkulara itaat etmekten daha büyük bir yanılgı olamaz. | LAO TZU
Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşur. | LAO TZU
Gerçek akıl çok öğrenmekle elde edilmez,bilge istifçilik yapmaz. | LAO TZU
Eğer pes edebilirsen güçlüsündür, kötüye iyilikle karşılık ver. | LAO TZU
Acele karar vermeyin. o zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. | LAO TZU
Bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. | LAO TZU

Leonardo Da Vinci Sözleri
Aşk bilgiden doğar. Ne kadar derin bilirsek o kadar severiz. - Leonardo Da Vinci
Hayata doymak bilmez bir merakla yaklaş ve kesintisiz öğrenmek için sürekli arayış içinde ol. - Leonardo Da Vinci
Bilgiyi deneyimle ve inatla test etmeye bağlı ol, ve hatalarından öğrenmeye açık ol. - Leonardo Da Vinci
Deneyimlerini zenginleştirme yolunda hislerini duyularını özellikle görme duyunu devamlı geliştir rafine et. - Leonardo Da Vinci
Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. - Leonardo Da Vinci
İyilik merhamet saygınlık, çok yönlülük, sağlık zindelik ve duruş denge soğukkanlılık üret yetiştir. - Leonardo Da Vinci
Tüm şeylerin (herşeyin) ve olayların (fenomenlerin) birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul ve şükret. - Leonardo Da Vinci
İyi geçen bir gün nasıl mutluluk getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir. - Leonardo Da Vinci
İnsanın bilgisi arttıkça sevgisi de çoğalır. - Leonardo Da Vinci
Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir. - Leonardo Da Vinci
Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu. - Leonardo Da Vinci
Sevgili seven tarafından algılandığı şekliyle çizilir. - Leonardo Da Vinci
Küçük bir hakikat, büyük bir yalandan iyidir. - Leonardo Da Vinci
İyi insanlar için öğrenme arzusu doğaldır. - Leonardo Da Vinci

Konfüçyus'un Sözleri
En mükemmel insan, sözlerinde mütevazi, icraatlerinde aşırı olandır. - Konfüçyus
Kusursuz bir çakıl taşı olacağına, kusurlu bir elmas ol. - Konfüçyus
Duyarsam, bilirim.Görürsem, hatırlarım.Yaparsam, anlarım. - Konfüçyus
Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. - Konfüçyus
Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. - Konfüçyus
Asıl bilgi insanın cehaletini tanımasında yatar. - Konfüçyus
Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz. - Konfüçyus
Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. - Konfüçyus
Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. - Konfüçyus
Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. - Konfüçyus
Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müziğini çürütün. - Konfüçyus
Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. - Konfüçyus
Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme balık tutmayı öğret. - Konfüçyus
Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. - Konfüçyus
Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. - Konfüçyus
Hiç bir şey eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz. - Konfüçyus
Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır.  - Konfüçyus
Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler. - Konfüçyus
Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür. - Konfüçyus
Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. - Konfüçyus
Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün... - Konfüçyus
Düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. - Konfüçyus
Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz. - Konfüçyus
Gerçeği bilenler ile onu sevenler hiçbir zaman eşit değildirler. - Konfüçyus
Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir. - Konfüçyus
Güleryüzlü olmayan bir kişi, dükkan açmamalıdır. - Konfüçyus
Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim. - Konfüçyus
Her şey bir güzelliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez. - Konfüçyus
Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. - Konfüçyus
İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler. - Konfüçyus
İsteyenler bilgilerini genişletmelidirler. Bilgilerini genişletmek isteyenler önce araştırmalıdırlar. - Konfüçyus
İdare etmek dürüstlük demektir. Sen doğru yönetirsen yanlış olmaya kimse cesaret edemez. - Konfüçyus
İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. - Konfüçyus
Karanlığa söveceğine, bir mum yak. - Konfüçyus
Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi, başkasına yapmamalıyız. - Konfüçyus
Küçük avantajların peşinden koşarken büyük başarılardan olabilirsiniz. - Konfüçyus
Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgar: Rüzgar ne yöne eserse, otlar o yöne eğilir. - Konfüçyus
Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. - Konfüçyus
Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir. - Konfüçyus
Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz... - Konfüçyus
Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur. - Konfüçyus
Örnek insanlar yumuşak huyludur ve öfkeden kaçınır. - Konfüçyus
Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. - Konfüçyus

Victor Hugo Sözleri
Birini sevmek Tanrı'nın suretini görmektir. | Victor Hugo
Güzeli sevmek ışığı görmektir. | Victor Hugo
Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. | Victor Hugo
Bir okul açan, bir hapishane kapatır. | Victor Hugo
Hayat, balı aşk olan çiçektir. | Victor Hugo
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. | Victor Hugo
Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder. | Victor Hugo
Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz! | Victor Hugo
Dikkat, aklın en büyük çocuğudur. | Victor Hugo
Hiç bir ordu, vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir. | Victor Hugo
Kendisini idare edemeyen, başkasının emri altında yaşamaya mahkumdur. | Victor Hugo
Yarınlar hep güzel olacak derler bugünler de dünlerin yarını değil mi? | Victor Hugo
Okumak gıdadır. Okuyan insanlık, bilen insanlıktır. | Victor Hugo

DESCARTES Sözleri
İyi saklanan, iyi yaşamıştır. DESCARTES
İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için, söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin. DESCARTES
Düsünmek var olmaktır. DESCARTES
Aldatmaz olduğu için de Tanrı'nın bildirdiği doğrudur. DESCARTES
Tanrı'nin varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. DESCARTES

MOUNTAIN SÖZLERİ
Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. MOUNTAIN
Her zaman aklımizın ardı sıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. MOUNTAIN
Gideceği limanı bilmeyen gemiye, hiç bir rüzgardan hayır gelmez! MOUNTAIN
İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. MOUNTAIN
Dostun olsun istiyorsan, dost ol. MOUNTAIN
Ölümün bizi nerde beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. MOUNTAIN
En çok inandığımız şeyler, en az bildiklerimizdir. MOUNTAIN
Hayatın değeri uzun yaianmasında değil, iyi yaşanmasındadir. İyi yaşamak da ancak #iman ile mümkündür. MOUNTAIN
Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir. MOUNTAIN
İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir. MOUNTAIN
Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgar yardım edemez. MOUNTAIN

ALBERT EINSTEIN SÖZLERİ
Meraklı olun: "Benim özel bir yeteneğim yok. Sadece aşırı meraklıyım." - EINSTEIN
Gelecekte başarılı olacak insanlar, geçmişten çalışarak ulaşmalıdır. - EINSTEIN
Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım - EINSTEIN
Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim. - EINSTEIN
Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla savaş düşkünü değildirler. - EINSTEIN
Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır. - EINSTEIN
Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. - EINSTEIN
Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar. - EINSTEIN
En değerli kişiler alçakgönüllü olanlardır. - EINSTEIN
Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır. - EINSTEIN
Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır. - EINSTEIN
Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur. - EINSTEIN
Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez. - EINSTEIN
Büyük idealler uğruna önce küçük bir azınlık savaşım vermiştir. - EINSTEIN
Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. - EINSTEIN
Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır.
Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler. - EINSTEIN
Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. - EINSTEIN
Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır.  - EINSTEIN
İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. - EINSTEIN
İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi? - EINSTEIN

William Shakespeare Sözleri
Herkesi sev! - William Shakespeare
Herkesi dinleyin - William Shakespeare
Cennet sevgisi cennetlik yapar. - William Shakespeare
Aslında hiç bir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır. - William Shakespeare
Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir. - William Shakespeare
Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. - William Shakespeare
Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir. - William Shakespeare
Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. - William Shakespeare
Kadınlar güller gibidir. - William Shakespeare
Kendi başına iyi veya kötü birşey yoktur, bunu düşüncelerimiz yapar. - William Shakespeare
Konuşmadan önce düşün ki konuştuktan sonra düşünmeyesin... - William Shakespeare
Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. - William Shakespeare
Yiğitlik intikam kazanmakta değil, sabır göstermektedir. - William Shakespeare
İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi. - William Shakespeare

Dostoyevski Sözleri
İnsan sadece dertlerini saymayı sever; hiç mutluluklarını hesaplamaz. | Dostoyevski
Birini sevmek, onu Tanrının istediği gibi görmektir. | Dostoyevski
En büyük mutluluk, mutsuzluğunuzun kaynağını bilmektir. | Dostoyevski
Aslında hepimiz mutluyuz, farkına varabilsek. | Dostoyevski
Başkaları için kendinizi unutun, o zaman sizi de hatırlayacaklardır. | Dostoyevski
İnsanoğlu çok derin bir varlıktır. | Dostoyevski
Kalbi olup da aklı olmayan bir kadın, aklı olup da kalbi olmayan bir kadın kadar mutsuzdur. | Dostoyevski
Sevgi her zaman karşılık görür, kin de. | Dostoyevski

Voltaire Sözleri
Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. | Voltaire
Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma. | Voltaire
Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk subukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır. | Voltaire
Her şeyden önce insan olunmalı. | Voltaire
Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar! | Voltaire
Işığın Güneş'ten geldiği gibi ahlâkta Tanrı'dan gelir. | Voltaire
İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker. | Voltaire
Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur. | Voltaire
İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. | Voltaire

Benjamin Franklin Sözleri
Siz erteleyebilirsiniz, ama zaman ertelemez. - Benjamin Franklin
Uzun bir hayat yeterince iyi demek olmayabilir, ama iyi bir hayat yeterince uzun demektir. - Benjamin Franklin
İyi savaş veya kötü barış diye bir şey hiç olmadı. - Benjamin Franklin
Yeteneklerinizi gizlemeyin.Onlar kullanılmak için var.Güneş saati gölgede ne işe yarar? - Benjamin Franklin
Iyi bir vicdan sürekli bir noel gibidir. - Benjamin Franklin
Deneyim değerli bir okuldur.  - Benjamin Franklin
Her şeyinin bir yeri; her işinin bir zamanı olsun. - Benjamin Franklin
Yapman gerekeni çözmeye azmet; çözdüğünü başarısızlığa uğramadan yap. - Benjamin Franklin
Kendinize veya bir başkasına hayrı dokunmayacak harcamalar yapma, yani, hiçbir şeyi boşa harcama - Benjamin Franklin
Vakit kaybetme; her zaman yararlı bir şeylerle meşgul ol; bütün gereksiz hareketleri bırak. - Benjamin Franklin
Zarar verecek hilelerden kaçın; safça ve adilce düşün, ve konuşurken ona göre konuş. - Benjamin Franklin
Kimseye onları inciterek veya vazifenin menfaatlerini aksatarak zarar verme. - Benjamin Franklin
Aşırlıklardan kaçın; hakettiklerini düşünsen, içerlesen bile zarar vermekten kaçın. - Benjamin Franklin
Vücudunda, elbiselerinde veya yaşam alanında asla kirliliğe mahal verme. - Benjamin Franklin
Ufak tefek şeylere takılma, ya da herkesin başına gelen kaçınılmaz kazalara. - Benjamin Franklin
Kendine veya başkalarına hayrın dokunmayacaksa konuşma; boş boş diyaloglardan kaçın - Benjamin Franklin

Mark Twain Sözleri
Her zaman doğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. - Mark Twain
Eğitim her şeydir. - Mark Twain
Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. - Mark Twain
Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver. - Mark Twain
Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden alınır. - Mark Twain
Doğru söz etkili olabilir ama hiç bir söz yerinde bir susuş kadar etkili olamaz. - Mark Twain
Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. - Mark Twain
O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun. - Mark Twain

Marthin Luther King Sözleri
Bir şey için ölmeyecek adam yaşamaya değer değildir. * Marthin Luther King
Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete tehdittir. * Marthin Luther King
İlk adımınızı inançla atın.Tüm merdiveni görmek zorunda değilsiniz, yeter ki siz ilk adımı atın. * Marthin Luther King
Karanlık karanlığı defedemez: bunu sadece ışık yapabilir.Nefret nefreti defedemez: bunu sadece sevgi yapabilir. * Marthin Luther King
Bir insanın asıl ölçütü, rahat ve refah zamanlarında nerede durduğu değil, münakaşa ve mücadele zamanlarında nerede durduğudur. - M.Luther King
İsyan, sözü dinlenmeyenlerin dilidir. * Marthin Luther King
Dünyada yapılmış olan her şey umutla yapılmıştır. * Marthin Luther King

Malcolm X Sözleri
Bir insan, aklındakileri söyleyecek cesareti olmadığında korkar. [Malcolm X]
Huzuru özgürlükten ayıramazsınız çünkü hiç kimse özgürlüğüne sahip olmadan huzur içinde olamaz. [Malcolm X]
En iyi nasihat, iyi örnek olmaktır.  [Malcolm X]
Özgürlük için savaşmak için bir erkek olmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken aklı başında bir insan olmanızdır. [Malcolm X]
Özgürlük elde edebilmemizin tek yolu kendimizi dünyadaki her mazlum insanla birlikte tanımlamaktır. [Malcolm X]
Ben eğitimli değilim, herhangi bir alanda da uzman değlim. Ama samimiyim ve samimiyetim benim referansımdır. [Malcolm X]
Ben özgürlüğe inanan bir dine inanıyorum [Malcolm X]
Yanlış yanlıştır, kimin söylediği önemli değil. [Malcolm X]
Eğitim olmadan, bu dünyada hiçbir yere gitmiyorsun. [Malcolm X]
Zaman şehitlik zamanıdır, ve ben bir şehit olacaksam, bu kardeşlik uğruna olacaktır. [Malcolm X]
Ben bir ırkçı değilim. Her türlü ırkçılığa, her türlü ayrımcılığa karşıyım. [Malcolm X]
Ben insanlara ve insanların renklerinden bağımsız saygı duyulması gerektiğine inanırım. [Malcolm X]
İnsanlar bir adamın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller. [Malcolm X]
Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. [Malcolm X]

Emile Zola Sözleri
Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. - Emile Zola
Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz. - Emile Zola
Gerçeği yerin altına gömseniz bile, o bir gün büyüyerek patlayacak ve her şeyi yok edecektir. - Emile Zola
Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. - Emile Zola
Yetenek yoksa sanatçı olmaz, ama çalışmadıkça yetenek hiç bir işe yaramaz. - Emile Zola
Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir. - Emile Zola
Her şey sadece bir rüya. - Emile Zola
Erkeği erkek yapan kadındır. - Emile Zola

SENECA Sözleri
Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. - SENECA
Hayatta öyle seçimler yapki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin. - SENECA
Kimi insanlar yaşamda hiçbir amaca sahip olmadan yaşarlar. Bu gibi insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. - SENECA
Kitapsız yaşamak,kör,sağır,dilsiz yaşamaktır. - SENECA
Hayat bir hikaye gibidir, ne kadar uzun olduğu değil ne kadar güzel olduğu önemlidir. - SENECA
Yaşamaya hemen başlayın, ve her gününüzü yeni bir hayat gibi sayın. - SENECA
Hepimiz yaşamın kısalığından söz ederiz de, boş geçen zamanlarımızı nasıl kullanacağımızı bilemeyiz! - SENECA
Gerçek, ancak işitmek isteyene söylenmeli. - SENECA
En kudretli insan,kendisine hakim olandır. - SENECA
Neden kimse hatalarını itiraf etmez? Çünkü hala hataların içindelerdir de ondan. Hatalarını itiraf etmek de iyileşmenin bir belirtisidir. - SENECA
Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara yapacağı muamele böyle olmalıdır. - SENECA
Herkes yanlış yapar, ancak ahmaklar yanlışlarında direnirler. - SENECA
Gereğinden fazla olan şey nerede olursa olsun, yanlıştır. - SENECA
Soylu ruhları çalışma besler. - SENECA
Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa onun için her rüzgar uygundur. - SENECA
Bir yanı dinlemeden karar veren doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır. - SENECA
Bütün sanat doğanın bir taklididir. - SENECA
İnsanlar arasında Tanrın seni görüyormuş gibi yaşa. Tanrıya dua ederken de insanlar seni dinliyormuş gibi dua et. - SENECA
Çoğu zaman düzenli olan şey niteliktir, nicelik değil. - SENECA
Önemli olan kantite değil, kalitedir. - SENECA
Tanrı soylu ruhları sert biçimde sınıyorsa, bunda şaşılacak ne var? Erdemin kanıtı asla kolay değildir. - SENECA

Albert Camus Sözleri
Dünyanın insandan başka anlamı yoktur.Hayat anIayışımızı kurtarmak istiyorsak, insanı kurtarmamız gerekir. - Albert Camus
Derin duyguIar da büyük yapıtIar gibi ; BiIinçIi oIarak söyIendikIerinde daha fazIa anIam taşır her zaman… - Albert Camus
İnsanIar için en ideaI düzen, onIarın mutIu oIduğu düzendir. - Albert Camus
HakIı oIma ihtiyacı, sıradan insanIara özgüdür. - Albert Camus
Bir insanı sevmek, onunIa birIikte yaşIanmaya razı oImaktır. - Albert Camus
Dünyada her kötüIük, hemen her zaman cehaIetten geIir. - Albert Camus
İnsanIara boyun eğdirmek isteyenin kuIağı sağırdır. - Albert Camus
Büyük oImanın yoIu da, deha gibi çaIışma ve aIınterinden geçer. - Albert Camus
AdaIet oImadan düzen oImaz. - Albert Camus
Bir insan söyIedikIeri kadar söyIemedikIeri iIe de insanIaşır. - Albert Camus
Sanatçı yaIanIa ve kötüIükIe uzIaşamaz. - Albert Camus
Sevmenin sınırı oIamaz. - Albert Camus

Andre Gide Sözleri
Yükümüz ne kadar ağır ve zahmetli olursa, ruhumuzu o oranda eğitir ve yüceltir. - Andre Gide
Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır  - Andre Gide
İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. - Andre Gide
Umutsuzluk nedeniyle korkup kaçma.  - Andre Gide
Arkadaş,insanların sana sundukları gibi benimseme yaşamı,yaşamın daha güzel olabileceğine inandır kendini. - Andre Gide
Olmadığın insan olarak sevilmektense olduğun insan olarak nefret edilmek daha iyidir. - Andre Gide
Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez. - Andre Gide
Bilge kişi, herşeye şaşan kişidir. - Andre Gide
Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken, kötü bir şey yapmamak: işte, budur iyilik. - Andre Gide
İhtişam baktığın şeyde değil bakışında olmalı. - Andre Gide
Nice hastalıklar vardır, elde olmayanı istemekten gelir. - Andre Gide

NEWTON Sözleri
Eğer diğer insanlardan benim için bir şeyler yapmalarını bekleseydim hiçbir şey yapamazdım. NEWTON
Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar. NEWTON
Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim. NEWTON
Tanrı her şeyi ölçüyle yaratmıştır. Ağırlık, sayı ve uzunluk. NEWTON
Diğer tüm kanıtları bir yana bırakırsak baş parmak bile benim Tanrı'nın varlığına inanmam için yeterlidir. NEWTON
Plato benim arkadaşım, Aristoteles benim arkadaşım ancak benim en büyük arkadaşım doğruluk. NEWTON

Oscar Wilde Sözleri
Başkalarının düşüncelerine göre hareket edeceksek, kendi düşüncelerimizin ne anlamı kalır? | Oscar Wilde
Nankör insan, herşeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen insandır. | Oscar Wilde
Doğa, sanatı taklit ediyor. | Oscar Wilde
Bilimin avantajıysa duygusal olmamasıdır. | Oscar Wilde
Davranışlar kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder. | Oscar Wilde
Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir. | Oscar Wilde
Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir. | Oscar Wilde
Bir toplumda yasalar bir kişinin isteğine göre hazırlanırsa o toplumda insanlık ve adalet bulamazsınız. | Oscar Wilde
İnsanlardan çoğunun mutluluğu ve mutsuzluğu, kendi düşünce ve inanışlarına bağlıdır. | Oscar Wilde
Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. | Oscar Wilde
Aşk, insanda bulunan değerlerin en ulvi ve ilahi olanıdır. | Oscar Wilde
Cömertlik, dostluğun özüdür. | Oscar Wilde
Erkekler güzel şeyler söylemeyi bırakınca, onları artık düşünemez de olurlar. | Oscar Wilde

Mozart Sözleri
Beni en çok yükselten ve mutlu bir coşkuyu veren dürüst bir Alman olmamdır. - Mozart
Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dâhi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi.. İşte bu dehanın ta kendisidir. - Mozart
Gerçek mutluluk insanın aldıklarında değil verdiklerinde gizlidir. - Mozart
Geçmişten şimdiye kadar yaşamış hiç bir büyük besteci olmasın ki, onun eserlerini defalarca kere calışmış olmayayım. - Mozart

ilgiliFORUM.com
 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Ünlü Filozofların Sözleri, Filozof Sözleri hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Ünlü Filozofların Sözleri, Filozof Sözleri siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com