Visual basic te Öğrenci takip programı


Google Reklamları

Visual basic te Öğrenci takip programı ile ilgili benzer olabilecek konular...

Visual basic te Öğrenci takip programı hakkında arama bilgileri...

Ziyaretçilerimiz bu sayfayı bulmak için Google`da şu aramaları yaptılar.
Siz de; bir dahaki gelişinizde, bu aramaları yaparak, bu sayfayı kolaylıkla bulabilirsiniz.

visual basic evrak kayıt programı - okul sistemi visual basic - visual basic 6 müşteri takip - tevöğrenci

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


11 Kasım 2007, 01:33:40
Forum
Forum Sitesi
Admin
Mesajlar: 86806
Sponsorlu Bağlantılar

sponsorlu bağlantılar

'Bunları Vb Modül'e Yazın
 
Type ogrenci
no As String * 8
adi As String * 15
soyadi As String * 15
bolumu As String * 15
babaadi As String * 15
anaadi As String * 15
dogumyeri As String * 15
dogumtarihi As String * 15
yabancidil As String * 15
mezunokul As String * 20
aciklama As String * 150
End Type
1. Command buttonlardan 1.sine Yeni deyin üzerine Çift tıklayın ve bunu yazın?
 
Private Sub Command1_Click()
kaydet
If kayityapildi = "E" Then sonrecord = sonrecord + 1
kayit.no = ""
kayit.adi = ""
kayit.soyadi = ""
kayit.bolumu = ""
kayit.babaadi = ""
kayit.anaadi = ""
kayit.dogumyeri = ""
kayit.dogumtarihi = ""
kayit.mezunokul = ""
kayit.aciklama = ""
Put #1, sonrecord, kayit
aktualrecord = sonrecord
goster
'giriş alanını no ya ayarla
Text2.SetFocus
 
End Sub
 
2.Command2 Ye ÖNCEKİ KAYIT deyin ve içine bunu yazın?
 
Private Sub Command2_Click()
If aktualrecord = 1 Then
Beep
MsgBox "dosya başına ulaşıldı", 48, "doya hatası"
Else
kaydet
aktualrecord = aktualrecord - 1
goster
End If
Text2.SetFocus
 
 
End Sub
 
3.Command3'e ONRAKİ KAYIT deyip içine bunu yazın?
 
Private Sub Command3_Click()
If aktualrecord = sonrecord Then
Beep
MsgBox "dosya sonu", 48, "dosya sonu hatası"
Else
kaydet
If kayityapildi = "E" Then
aktualrecord = aktualrecord + 1
End If
goster
End If
Text2.SetFocus
 
End Sub
 
4.Command 4' BUL deyin ve içine şunu yazın?(bu formdaki kayıtlı öğrencileri numarasını girerek bulmamız içindir?)
 
Private Sub Command4_Click()
Dim aranan As String
Dim bulundu As Integer
Dim recordno As Long
Dim gecicirecord As ogrenci
aranan = InputBox("aranan numarayı giriniz", "bul")
If aranan = "" Then
Text2.SetFocus
Exit Sub
End If
MousePointer = 11
aranan = UCase(aranan)
bulundu = False
For recordno = 1 To sonrecord
Get #1, recordno, gecicirecord
If aranan = UCase(Trim(gecicirecord.no)) Then
bulundu = True
Exit For
End If
Next
If bulundu = True Then
kaydet
aktualrecord = recordno
goster
Else
MsgBox "bulunamadı"
End If
Text2.SetFocus
MousePointer = 0
 
End Sub
5.Command5 SİL deyip içinede bunu yazın(bu kayıtlı öğrencinin kadını silmek içindir?)
 
Private Sub Command5_Click()
Dim gecicirecord As ogrenci
Dim recordno As Long
Dim gecicirecordno As Long
 
If MsgBox("BU KAYIT SİLİNSİNMİ??", 4) <> 6 Then
Text2.SetFocus
Exit Sub
End If
MousePointer = 11 'mouse u kum saati yap
If Dir("ogr.tmp") = "ogr.tmp" Then Kill "ogr.tmp"
Open "ogr.tmp" For Random As #2 Len = recorduzunluk
recordno = 1
gecicirecordno = 1
Do While recordno <= sonrecord
If recordno <> aktualrecord Then
Get #1, recordno, gecicirecord
Put #2, gecicirecordno, gecicirecord
gecicirecordno = gecicirecordno + 1
End If
recordno = recordno + 1
Loop
Close #1
Kill "ogr.dat"
Close #2
Name "ogr.tmp" As "ogr.dat"
Open "ogr.dat" For Random As #1 Len = recorduzunluk
sonrecord = sonrecord - 1
If sonrecord = 0 Then sonrecord = 1
If aktualrecord > sonrecord Then aktualrecord = sonrecord
goster
Text2.SetFocus
MousePointer = 0
 
End Sub
6.Command6'ya ÇIKIŞ deyin içine bunu yazın?
 
Private Sub Command6_Click()
End
 
End Sub
FİLE1 İn içinede şunu yazın bu buton değildir?(bu okulun öğrencilerinin resimlerinin isimle gösterim şeklidir yani bunların içinden kaydımıza gereken kişinin resmini koymak için burdan seçeriz?)
 
Private Sub File1_Click()
SelectedFile = File1.Path & "\" & File1.FileName
Image1.Picture = LoadPicture(SelectedFile)
End Sub
 
DİR1_Change nin içine bunu yazın (buda resimlerin Yerel disk C nin içindemi D nin içindemi diskettemi CD demi nerde olduğunu göstermek içindir?)
 
Private Sub Dir1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
File1.Path = Dir1.Path
End Sub
 
Forma saat eklemek içinde şunu yaparız yandaki nesnelerden saati seçip forma koyarız ve saat nesnesinin üzerinede text yerleştiririz ve saatin üzerine çit tıklayıp içine şunu yazarız?
 
Private Sub Timer1_Timer()
Text1.Text = Time$
 
End Sub
Form Load özelliğinede şunu yazarız?(bunu formun herhangi bi yerine boş olan biyere tıklayarak yazarız boştan kastım butonların ve textlerin içi değil formun üzerine tıklamamız yeterli?)
 
Private Sub Form_Load()
Combo1.AddItem "ingilizce"
Combo1.AddItem "almanca"
Combo1.AddItem "fransızca"
Combo1.Text = "ingilizce"
recorduzunluk = Len(kayit)
Open "ogr.dat" For Random As #1 Len = recorduzunluk
aktualrecord = 1
sonrecord = FileLen("ogr.dat") / recorduzunluk
If sonrecord = 0 Then sonrecord = 1
goster
End Sub
 
Picture1_Click() in içine birde şunu yazıyoruz?
 
Private Sub Picture1_Click()
Source.Visible = False
If Source.Tag = "özlem" Then
Image1.Picture = Image6.Picture
Picture1.Visible = True
Timer1.Enabled = True
 
End If
End Sub


ALINTIDIR


Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...


Bu Konunun Linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz. Bu sayfada Visual basic te Öğrenci takip programı ile ilgili olarak; Visual basic te Öğrenci takip programı hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri Temel programlama örnekleri, dersleri, ders notları, program kursları, script dilleri, bedava scriptler, algoritmalar... gibi bilgileri veya indirme linklerini, sözleri veya resimleri Visual basic te Öğrenci takip programı siteleri gibi benzer birçok konuları bulabilirsiniz.

 
Gerçek mutluluk, ancak gerçek sevgi ile yaşanabilir.

Copyright © 2006-2018 AjansMail
Her hakkı saklıdır.