Windows güncelleştirme sorunun nedeni ve çözümü nedir?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Windows güncelleştirme sorunun nedeni ve çözümü nedir?

 


Windows güncelleştirme sorunu
Windows güncelleştirme sorununun nedeni
Windows güncelleştirme sorununun çözümü

Systemroot%\System32\Catroot2 klasöründeki günlük dosyası veya veritabanı bozulmuş olabilir.
Şifreleme Hizmetleri ayarı devre dışı olarak belirlenmiş olabilir.
 Başka Windows dosyaları bozuk veya eksik olabilir.
Zaman damgası imzası ve/veya sertifikası doğrulanamamış veya yanlış biçimlendirilmiş olabilir.
 %Windir% klasörü veya alt klasörlerinden biri için gizli özniteliği ayarlanmış olabilir.
 İmzasız sürücü olmayan yükleme davranışı Grup İlkesi ayarı (yalnızca Windows 2000 öncesi), Yüklemeye izin verme veya Uyar ve yüklemeye izin ver olarak ayarlanmış ya da aşağıdaki kayıt defteri anahtarında Policy ikili değeri 0 olarak ayarlanmamış olabilir: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
    * Güvenilen yayıncı kilidini etkinleştir Grup İlkesi ayarı açıktır ve Güvenilen yayıncılar sertifika deposunda uygun sertifikanız bulunmamaktadır. Bu Grup İlkesi ayarı Grup İlkesi MMC ek bileşeninde Kullanıcı Yapılandırması, Windows Ayarları, Internet Explorer Bakımı, Güvenlik, Authenticode Ayarları altındadır.
Internet Explorer 6 SP1 yüklüyorsunuz ve 823559 (MS03-023) güvenlik güncelleştirmesi zaten yüklü. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın: 828031 ("The software you are installing has not passed Windows Logo testing..." erro ) Internet Explorer 6 SP1 yüklemeye çalıştığınızda "Yüklemekte olduğunuz yazılım Windows Logo sınamasından geçmedi..." hata iletisi
 Yazılım dağıtım klasörü bozulmuş olabilir.


Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yöntemleri kullanın. Her yöntemdeki adımları tamamladıktan sonra, sonraki yönteme geçmeden önce bu yöntemin sorunu giderip gidermediğini sınayın. Sorun herhangi bir yöntemle giderilirse, kalan yöntemleri kullanmanıza gerek yoktur. Üste
Yöntem 1: Edb.log dosyasını yeniden adlandırma

Edb.log dosyasını yeniden adlandırın ve sonra programı yüklemeyi yeniden deneyin. Edb.log dosyasını yeniden adlandırmak için şu adımları izleyin:

   1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, Aç kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
   2. Komut isteminde aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst

Üste
Yöntem 2: Şifreleme Hizmetleri'ni otomatik olarak ayarlama

Şifreleme Hizmetleri'ni Otomatik olarak ayarlayın ve sonra programı yüklemeyi yeniden deneyin. Şifreleme Hizmetleri'ni Otomatik olarak ayarlamak için şu adımları izleyin:

   1. Denetim Masası'ndan Yönetim Araçları yardımcı programını başlatın.
   2. Hizmetler'i çift tıklatın.
   3. Şifreleme Hizmetleri'ni sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
   4. Başlangıç Türü için Otomatik'i tıklatın ve sonra Başlangıç'ı tıklatın.

Not Windows 2000'de, SERVICES Yönetim Yardımcı Programı'nda Şifreleme Hizmetleri listelenmez.Üste
Yöntem 3: Catroot2 klasörünü yeniden adlandırma

Catroot2 klasörünü yeniden adlandırın (yalnızca Windows XP ve Windows Server 2003) ve sonra programı yüklemeyi yeniden deneyin.

Not İşletim sisteminiz Windows 2000 ise bu yöntemi atlayın.

Catroot2 klasörünü yeniden adlandırmak için şu adımları izleyin:

   1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
   2. Komut isteminde, her satırdan sonra ENTER tuşuna basarak aşağıdaki komutları yazın: net stop cryptsvc
      ren %systemroot%\System32\Catroot2
      oldcatroot2
      net start cryptsvc
      exit
   3. Aşağıdaki klasörden tüm tmp*.cat dosyalarını kaldırın: %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


      Bu klasörde tmp ile başlayan dosya yoksa, başka hiçbir dosyayı kaldırmayın. Bu klasördeki .cat dosyaları düzeltmeleri ve hizmet paketlerini yüklemek için gereklidir.

Önemli Catroot klasörünü yeniden adlandırmayın. Catroot2 klasörü Windows tarafından otomatik olarak yeniden oluşturulur, ancak Catroot klasörünün adı değiştirilirse yeniden oluşturulamaz. Üste
Yöntem 4: Şifreleme Hizmeti ile ilişkili DLL dosyalarını yeniden kaydetme

Şifreleme Hizmeti ile ilişkili DLL dosyalarını yeniden kaydetmek için şu adımları izleyin:

   1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, Aç kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
   2. Komut satırına, aşağıdaki komutları yazın ve her satırın ardından ENTER tuşuna basın:regsvr32 /u softpub.dll
      regsvr32 /u wintrust.dll
      regsvr32 /u initpki.dll
      regsvr32 /u dssenh.dll
      regsvr32 /u rsaenh.dll
      regsvr32 /u gpkcsp.dll
      regsvr32 /u sccbase.dll
      regsvr32 /u slbcsp.dll
      regsvr32 /u mssip32.dll
      regsvr32 /u cryptdlg.dll
      exit
      Not İstendiğinde Tamam'ı tıklatın.

      Not Microsoft Windows 2000, Sccbase.dll dosyasını içermez. Windows 2000'in bir sürümünü çalıştırıyorsanız, Sccbase.dll dosyasını yok sayın.
   3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
   4. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, Aç kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
   5. Komut satırına, aşağıdaki komutları yazın ve her satırın ardından ENTER tuşuna basın:regsvr32 softpub.dll
      regsvr32 wintrust.dll
      regsvr32 initpki.dll
      regsvr32 dssenh.dll
      regsvr32 rsaenh.dll
      regsvr32 gpkcsp.dll
      regsvr32 sccbase.dll
      regsvr32 slbcsp.dll
      regsvr32 mssip32.dll
      regsvr32 cryptdlg.dll
      exit
      Not İstendiğinde Tamam'ı tıklatın.

      Not Microsoft Windows 2000, Sccbase.dll dosyasını içermez. Windows 2000'in bir sürümünü çalıştırıyorsanız, Sccbase.dll dosyasını yok sayın.
   6. Bilgisayarı yeniden başlatın.

Üste
Yöntem 5: %Windir% klasöründen ve alt klasörlerinden gizli özniteliğini kaldırma

   1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, Aç kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
   2. Komut istemine aşağıdaki komutları yazın ve her satırın ardından ENTER tuşuna basın:attrib -s -h %windir%
      attrib -s -h %windir%\system32
      attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
      exit

Üste
Yöntem 6: Sürücü olmayanları imzalama ilkesini sessizce gerçekleşecek biçimde ayarlama

Windows 2000'in bir sürümünü çalıştırıyorsanız, İmzasız sürücü olmayan yükleme davranışı Grup İlkesi ayarını Sessizce devam et olarak ayarlayın. Bu Grup İlkesi ayarı, Grup İlkesi MMC eklentisinde Bilgisayar Yapılandırması, Windows Ayarları, Güvenlik Ayarları, Yerel İlkeler, Güvenlik Seçenekleri altındadır. Windows XP'yi veya Windows'un sonraki bir sürümünü çalıştırıyorsanız, bu Grup İlkesi ayarı artık desteklenmemektedir. Bu durumda, sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

   1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
   2. Kayıt defterinde, aşağıdaki anahtarı bulun ve tıklatın: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
   3. Policy ikili değerini sağ tıklatın ve sonra Değiştir'i tıklatın.
   4. Değer verileri aşağıdaki biçimde görüntülenir:

      0000 02      DELETE tuşuna basıp geçerli değeri (bu örnekte 02) kaldırın ve sonra 0 yazın (geçerli değer artık 00 olarak görünür).
   5. Tamam'ı tıklatın ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.

Üste
Yöntem 7: Güvenilen Yayımcılar Kilidi'ni geçici olarak kapatma ve güvenilen yayımcılar sertifika deposuna gerekli sertifikaları yükleme

Güvenilir yayımcı ekleme kilidini etkinleştir Grup İlkesi ayarını kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak öncelikle Güvenilen Yayımcılar sertifika deponuza uygun sertifikaları eklemelisiniz. Bunu yapmak için, Güvenilen yayıncı kilidini etkinleştir Grup İlkesi ayarını kapatın, Güvenilen Yayıncılar sertifika deposuna uygun sertifikaları yükleyin ve sonra Güvenilen yayıncı kilidini etkinleştir Grup İlkesi ayarını yeniden açın. Microsoft Windows ve Microsoft Internet Explorer ürün güncelleştirmeleri için uygun sertifikayı yüklemek için şu adımları izleyin:

   1. Yüklemek istediğiniz Microsoft ürün güncelleştirmesini Microsoft Yükleme Merkezi'nden, Windows Update Kataloğu'ndan veya Microsoft Update Kataloğu'ndan yükleyin. Microsoft Yükleme Merkezi'nden ürün güncelleştirmelerini karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın: 119591 (How to obtain Microsoft support files from online services ) Microsoft destek dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den nasıl alınır
      Ürün güncelleştirmelerini Windows Update Katalogu'ndan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın: 323166 (How to download updates that include drivers and hotfixes from the Windows Update Cat ) Güncelleştirmeler ve sürücüler Windows Update Kataloğu'ndan nasıl karşıdan yüklenir
   2. Ürün güncelleştirme paketini geçici bir klasöre ayıklayın. Bunu yapmak için kullanacağınız komut satırı komutu yüklemeye çalıştığınız güncelleştirmeye bağlıdır. Güncelleştirme ile ilişkili Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakıp, paketi ayıklamak için kullanmanız gereken uygun komut satırı anahtarlarını belirleyin. Örneğin, Windows XP için 824146 güvenlik güncelleştirmesini C:\824146 klasörüne ayıklamak üzere, Windowsxp-kb824146-x86-trk -x:c:\824146 komutunu çalıştırın. Windows XP için 828750 güvenlik güncelleştirmesini C:\828750 klasörüne ayıklamak için, q828750.exe /c /t:c:\828750 komutunu çalıştırın.
   3. 2. adımda oluşturduğunuz geçici klasördeki ürün güncelleştirme paketinden KBNumara.cat dosyasını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.

      Not KBNumara.cat bir alt klasör içinde olabilir. Örneğin, bu dosya C:\824146\sp1\update klasöründe veya C:\824146\sp2\update klasöründe olabilir.
   4. Dijital İmzalar sekmesinde, dijital imzayı ve sonra da Ayrıntılar'ı tıklatın.
   5. Sertifikayı Göster'i ve sonra Sertifikayı Yükle'yi tıklatın.
   6. Sertifika Alma Sihirbazı'nı başlatmak için İleri'yi tıklatın.
   7. Tüm sertifikaları şu depoya yerleştir'i ve sonra Gözat'ı tıklatın.
   8. Güvenilen Yayıncılar'ı ve sonra Tamam'ı tıklatın.
   9. İleri'yi, Son'u ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Üste
Yöntem 8: Sertifika yolundaki tüm sertifikaların durumunu doğrulama ve eksik veya bozuk sertifikaları başka bir bilgisayardan alma

Bir Windows veya Internet Explorer ürün güncelleştirmesinin sertifika yolundaki sertifikalarını doğrulamak için şu adımları izleyin:Adım 1: Microsoft sertifikalarını doğrulama

   1. Internet Explorer'da Araçlar'ı ve sonra Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
   2. İçerik sekmesinde Sertifikalar'ı tıklatın.
   3. Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri sekmesinde Microsoft Root Authority'yi çift tıklatın. Bu sertifika yoksa adım 2'ye geçin.
   4. Genel sekmesinde Geçerlilik tarihlerinin 10.01.1997 - 31.12.2020 olduğundan emin olun.
   5. Sertifika Yolu sekmesinde, Sertifikanın Durumu altında Bu sertifika sorunsuz ifadesinin göründüğünü doğrulayın.
   6. Tamam'ı tıklatın ve sonra NO LIABILITY ACCEPTED sertifikasını çift tıklatın.
   7. Genel sekmesinde Geçerlilik tarihlerinin 11.05.1997 - 07.01.2004 olduğundan emin olun.
   8. Sertifika Yolu sekmesinde, Sertifikanın Durumu altında Bu sertifikanın süresi sona ermiş veya daha geçerli değil veya Bu sertifika sorunsuz ifadesinin göründüğünü doğrulayın.

      Not Bu sertifikanın süresi dolmuş olsa bile çalışmaya devam edecektir. Sertifika eksik veya bozuksa işletim sistemi düzgün çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın: 293781 (Trusted root certificates that are required by Windows Server 2008, by Windows Vista, ) Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 için gerekli olan güvenilen kök sertifikalar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
   9. Tamam'ı tıklatın ve sonra GTE CyberTrust Root sertifikasını çift tıklatın. Bu sertifikalardan aynı ada sahip birden çok sertifika olabilir. Son kullanma tarihi 23.02.2006 olan sertifikaya bakın.
  10. Genel sekmesinde Geçerlilik tarihlerinin "23.02.1996 - 23.02.2006" olduğundan emin olun.
  11. Sertifika Yolu sekmesinde, Sertifikanın Durumu altında Bu sertifika sorunsuz ifadesinin göründüğünü doğrulayın.

      Not Bu sertifikanın süresi dolmuş olsa bile çalışmaya devam edecektir. Sertifika eksik veya bozuksa işletim sistemi düzgün çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın: 293781 (Trusted root certificates that are required by Windows Server 2008, by Windows Vista, ) Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 için gerekli olan güvenilen kök sertifikalar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
  12. Tamam'ı tıklatın ve sonra Thawte Timestamping CA sertifikasını çift tıklatın.
  13. Genel sekmesinde Geçerlilik tarihlerinin "31.12.1996 - 31.12.2020" olduğundan emin olun.
  14. Sertifika Yolu sekmesinde, Sertifikanın Durumu altında Bu sertifika sorunsuz ifadesinin göründüğünü doğrulayın.

Adım 2: Eksik veya bozuk sertifikaları alma

Bu sertifikalardan biri veya daha fazlası eksik veya bozuksa, başka bir bilgisayarda eksik veya bozuk sertifikaları verin ve sonra sertifikaları bilgisayarınıza yükleyin. Başka bir bilgisayarda sertifikaları vermek için şu adımları izleyin:

   1. Internet Explorer'da Araçlar'ı ve sonra Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
   2. İçerik sekmesinde Sertifikalar'ı tıklatın.
   3. Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri sekmesinde, vermek istediğiniz sertifikayı tıklatın.
   4. Ver'i tıklatın ve sonra yönergeleri izleyerek sertifikayı bir DER ile kodlanmış ikili x.509(.CER) dosyası olarak verin.
   5. Sertifika dosyası verildikten sonra, dosyayı almak istediğiniz bilgisayara kopyalayın.
   6. Sertifikayı almak istediğiniz bilgisayarda, sertifikayı çift tıklatın.
   7. Sertifikayı yükle'yi ve sonra İleri'yi tıklatın.
   8. Son'u ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Üste
Yöntem 9: Geçici dosyayı temizleme ve düzeltme yüklemesini veya hizmet paketi yüklemesini yeniden başlatma

Not İşletim sistemi Windows 2000 ise bu yöntemi atlayın.

Geçici dosyayı temizlemek ve düzeltme yüklemesini veya hizmet paketi yüklemesini yeniden başlatmak için şu adımları izleyin:

   1. Aşağıdaki klasörlerdeki tüm tmp*.cat dosyalarını silin:

      %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}

      %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
   2. Aşağıdaki klasörlerdeki tüm kb*.cat dosyalarını silin:%systemroot%\System32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}
      %systemroot%\System32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
   3. %systemroot%\inf klasöründeki tüm oem*.* dosyalarını silin.
   4. Komut istemine aşağıdaki komutları yazın. Her komutun ardından ENTER tuşuna basın. net stop cryptsvc
      ren %systemroot%\System32\Catroot2
      oldcatroot2
      net start cryptsvc
      exit
   5. Başarısız olan düzeltme yüklemesini veya hizmet paketi yüklemesini yeniden başlatın.

Üste
Yöntem 10: Yazılım dağıtım klasörünü boşaltma

   1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, services.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
   2. Hizmetler (Yerel) bölmesinde, Otomatik Güncelleştirmeler'i sağ tıklatın ve sonra da Durdur'u tıklatın.
   3. Hizmetler (Yerel) penceresini simge durumuna küçültün.
   4. Windows dağıtım klasörünün tüm içeriğini seçip silin.

      Not Varsayılan olarak, Windows dağıtım klasörü sürücü:\Windows\SoftwareDistribution klasöründe bulunur. Bu konumda, sürücü, Windows'un yüklü olduğu sürücü için bir yer tutucudur.
   5. Windows dağıtım klasörünün boş olduğunu doğrulayın ve sonra da Hizmetler (Yerel) penceresinin ekranı kaplamasını sağlayın.
   6. Hizmetler (Yerel) bölmesinde, Otomatik Güncelleştirmeler'i sağ tıklatın ve sonra da Başlat'ı tıklatın.
   7. Bilgisayarı yeniden başlatın ve Windows Update'i yeniden çalıştırın.

Üste
Yöntem 11: Yerinde yükseltme gerçekleştirme

Yerinde yükseltme gerçekleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:315341 (How to perform an in-place upgrade (reinstallation) of Windows XP ) Windows XP'nin yerinde yükseltilmesi (yeniden yüklemesi) nasıl gerçekleştirilir
Üste

ilgiliFORUM.com

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Windows güncelleştirme sorunun nedeni ve çözümü nedir? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Windows güncelleştirme sorunun nedeni ve çözümü nedir? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com