Yunus Emre Adına Yazılmış Şiirler

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Yunus Emre Adına Yazılmış Şiirler

 

Yunus Emre Adına Yazılmış Şiirler,
Yunus Emre Şiirleri,
En güzel Yunus Emre Şiirleri,ACEP BU NE NESNEDİR?

Acep bu ne nesnedir bu dert ile firak bana?
Canımı sarhoş eyledi aşk ağusu tiryak bana.

Kimin direnci var ise derdine derman istesin,
Kesdi benim direncimi derman oldu bu derd bana.

Aşk oduna yan der isen, gönüllere gir der isen,
Kara nurlar aydın ola, ne kandil-ü çerağ bana.

Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen,
Erenlere münkir isen, didar ırak senden bana.

Miskin Yunus, erenlere tekebbür olma, toprak ol,
Topraktan biter küllisi, gülistanı toprak bana.

Yunus Emre


ACEP DEĞİL DELİ OLSA

Acep değil deli olsa,
Aşk oduna yanan kişi,
Aşka yakın yürümesin,
İyi adın sanan kişi.

Kim sakınır iyi adın,
Bıraksın elden aşk odun,
Tezcek yoldurur kanadın,
Daldan dala konan kişi.

Saldı beni uzak yola,
Şu gözlerim dola dola
Dertli halinden ne bile,
Yüreği sağ olan kişi.

Âşıklar geçer arından,
Dönmez olur ikrarından
Şimdi ayrılmış yarından,
Yalan dava kılan kişi.

Yürek yanar, yaşım akar,
Şu gözlerim yola bakar.
Gayri yüze nice bakar,
Hak cemalin gören kişi.

Gözüm pınar olmuş akar,
Şu zârım ki arşa çıkar.
Mahv eyleyip varın yakar,
Mâsivayı koyan kişi.

Yunus kodu yola başı,
Vurur müddeiler taşı.
Hiçtir münafıkın işi,
Gelsin aşka doyan kişi.

Yunus Emre


 ACEP DEĞİL SENİN İÇİN

Acep değil senin için, bir can feda kılar isem,
          Senin varlığın can yeter, hoştur cansız kalır isem.

          Senin ki derdin olmaya, sözüm acep kelecidir,
          Ne canım var, ne eydürem, bir dem sensiz olur isem.

          Nice ki ben seni sevem, ecel eri ermeyiser,
          Kaçan sunar Azrail el, ben seni canlanır isem.

          Ger suretim düşer ise, nice zeval ere bana,
          O kadimi kim sevenin, nice düşüp durur isem.

          Dahi elest belirmeden ben aşık idim o maşuk,
          Gözümü yüzüne tutam, yüz bin kaba girer isem.

          Dahi cihana gelmeden, canım onu sever idi,
          Minnet değil Yunus, sana nice tapı kılar isem.

          Yunus Emre

          ACEP OLDU HALİM BU AŞK ELİNDEN

          Acep oldu halim bu aşk elinden,
          Göremezem yolum bu aşk elinden.

          Bu kamu âlemintacı iken uş,
          Ayaklarda kilim bu aşk elinden.

          Garip bülbülleyin zarı kılarım,
          Akar gözden selim bu aşk elinden.

          Gazel yapraklayınbenzim sarardı,
          Kararıban ölem bu aşk elinden.

          Yarın mahşerde ben yırtam yakamı,
          Nice zara gelem bu aşk yüzünden.

          Niderem ben yarin vaslından artık,
          Büküldü kad balam bu aşk elinden.

          Yunus sen Tapdug'una kıl dualar,
          Deme ki; ne kılam bu aşk elinden.

          Yunus Emre

     

          ACEP ŞU YERDE VAR M'OLA?

          Acep şu yerde var m'ola?
          Şöyle garip bencileyin.
          Bağrı başlı, gözü yaşlı,
          Şöyle garip bencileyin.

          Gezdim Rum ile Şam'ı,
          Yukarı illeri kamu.
          Çok istedim bulamadım,
          Şöyle garip bencileyin.

          Kimseler garip olmasın,
          Hasret oduna yanmasın.
          Hocam kimseler duymasın,
          Şöyle garip bencileyin.

          Söyler dilim, ağlar gözüm,
          Gariplere göynür özüm.
          Meğer ki gökte yıldızım,
          Şöyle garip bencileyin.

          Nice bu dert ile yanam,
          Ecel ere bir gün ölem.
          Meğer ki sinimde bulam,
          Şöyle garip bencileyin.

          Bir garip ölmüş diyeler,
          Üç günden sonra duyalar,
          Soğuk su ile yuyalar,
          Şöyle garip bencileyin.

          Hey Emre'm, Yunus biçare,
          Bulunmaz derdine çare.
          Var imdi gez şardan şara,
          Şöyle garip bencileyin.

          Yunus Emre

     
     

          ADIM ADIM İLERİ

          Adım adım ileri,
          Beş alemden içeri,
          On sekiz bin hicabı,
          Geçtim bir dağ içinde.

          Yetmiş bin hicab geçtim,
          Gizli perdeler açtım,
          Ol dost ile buluştum,
          Gördüm bir dağ içinde.

          Gözler gibi görmedim,
          Söz gibi söyleşmedim.
          Musa gibi münacaat,
          Ettim bir dağ içinde.

          Gökler gibi gürledim,
          Yeller gibi inledim,
          Sular gibi çağladım,
          Aktım bir dağ içinde.

          Bir döşek döşemişler,
          Nur ile bezemişler.
          Dedim bu kimin ola,
          Sordum bir dağ içinde.

          Ayrılmadım pirimden,
          Ayrılmadım şeyhimden,
          Aşktan bir kadeh aldım,
          İçtim bir dağ içinde.

          Vardım ileri vardım,
          Levhi elime aldım,
          Ayetlerin okudum.
          Yazdım bir dağ içinde.

          Kalpten büyük dağ olmaz,
          O Allaha doyulmaz.
          Sohbetine kanılmaz,
          Erdim bir dağ içinde.

          Açtım Mekke kapısın,
          Duydum o dost kokusun,
          Erenlerin hepisin,
          Gördüm bir dağ içinde

          Yunus eydür: Gezerim,
          Dost iledir pazarım,
          O Allahın didarın,
          Gördüm bir dağ içinde.

          Yunus Emre

   
 

          AĞLA GÖZÜM AĞLA

          Ağla gözüm ağla, gülmezem gayrı,
          Gönül dosta gider, gelmezem gayrı.

          Ne gam bunda bana bin kez ölürsem,
          Orda ölüm olmaz, ölmezem gayrı.

          Yansın canım, yansın aşkın oduna,
          Aksın kanlı yaşım, silmezem gayrı.

          Göyündüm aşk ile ta kül olunca,
          Boyandım rengine, solmazam gayrı.

          Beni irşad eden mürşidi kâmil,
          Yeter, bir el daha almazam gayrı.

          Varlığım yokluğa değişmişim ben,
          Bugün cana başa kalmazam gayrı.

          Fenadan bâkîye göç eder olduk,
          Yöneldim şol yola, dönmezem gayrı.

          Muhabbet bahrının gavvası oldum,
          Gerekmez, Ceyhun'a dalmazam gayrı.

          Dilerim fazlından ayırmayasın,
          Tanrım, senden özge sevmezem gayrı.

          Söyler aşık dilinden bunu Yunus,
          Eğer aşık isem, ölmezem gayrı.

          Yunus Emre

          AH NİCE BİR UYURSUN

          Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın?
          Göçtü kervan kaldık dağlar başında.
          Çağrışır tellallar inanmaz mısın?
          Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

          Emr-i hac göçeli hayli zamandır,
          Muhammed cümleye dindir, imandır.
          Delilsiz gidilmez, yollar yamandır,
          Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

          Yunus sen bu dünyaya niye geldin?
          Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin.
          Enbiyaya uğramaz ise yolun,
          Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

Yunus Emre

     
ACEP OLDU HALİM BU AŞK ELİNDEN

Acep oldu halim bu aşk elinden,
Göremezem yolum bu aşk elinden.

Bu kamu âlemintacı iken uş,
Ayaklarda kilim bu aşk elinden.

Garip bülbülleyin zarı kılarım,
Akar gözden selim bu aşk elinden.

Gazel yapraklayınbenzim sarardı,
Kararıban ölem bu aşk elinden.

Yarın mahşerde ben yırtam yakamı,
Nice zara gelem bu aşk yüzünden.

Niderem ben yarin vaslından artık,
Büküldü kad balam bu aşk elinden.

Yunus sen Tapdug'una kıl dualar,
Deme ki; ne kılam bu aşk elinden.

Yunus Emre


ACEP ŞU YERDE VAR M'OLA?

Acep şu yerde var m'ola?
Şöyle garip bencileyin.
Bağrı başlı, gözü yaşlı,
Şöyle garip bencileyin.

Gezdim Rum ile Şam'ı,
Yukarı illeri kamu.
Çok istedim bulamadım,
Şöyle garip bencileyin.

Kimseler garip olmasın,
Hasret oduna yanmasın.
Hocam kimseler duymasın,
Şöyle garip bencileyin.

Söyler dilim, ağlar gözüm,
Gariplere göynür özüm.
Meğer ki gökte yıldızım,
Şöyle garip bencileyin.

Nice bu dert ile yanam,
Ecel ere bir gün ölem.
Meğer ki sinimde bulam,
Şöyle garip bencileyin.

Bir garip ölmüş diyeler,
Üç günden sonra duyalar,
Soğuk su ile yuyalar,
Şöyle garip bencileyin.

Hey Emre'm, Yunus biçare,
Bulunmaz derdine çare.
Var imdi gez şardan şara,
Şöyle garip bencileyin.

Yunus Emre


ADIM ADIM İLERİ

Adım adım ileri,
Beş alemden içeri,
On sekiz bin hicabı,
Geçtim bir dağ içinde.

Yetmiş bin hicab geçtim,
Gizli perdeler açtım,
Ol dost ile buluştum,
Gördüm bir dağ içinde.

Gözler gibi görmedim,
Söz gibi söyleşmedim.
Musa gibi münacaat,
Ettim bir dağ içinde.

Gökler gibi gürledim,
Yeller gibi inledim,
Sular gibi çağladım,
Aktım bir dağ içinde.

Bir döşek döşemişler,
Nur ile bezemişler.
Dedim bu kimin ola,
Sordum bir dağ içinde.

Ayrılmadım pirimden,
Ayrılmadım şeyhimden,
Aşktan bir kadeh aldım,
İçtim bir dağ içinde.

Vardım ileri vardım,
Levhi elime aldım,
Ayetlerin okudum.
Yazdım bir dağ içinde.

Kalpten büyük dağ olmaz,
O Allaha doyulmaz.
Sohbetine kanılmaz,
Erdim bir dağ içinde.

Açtım Mekke kapısın,
Duydum o dost kokusun,
Erenlerin hepisin,
Gördüm bir dağ içinde

Yunus eydür: Gezerim,
Dost iledir pazarım,
O Allahın didarın,
Gördüm bir dağ içinde.

Yunus Emre

ilgiliFORUM.com

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Yunus Emre Adına Yazılmış Şiirler hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Yunus Emre Adına Yazılmış Şiirler siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com