Yurt Dışında Çalışarak Eğitim

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
Yurtdışında çalışarak öğrenim denilince kuşkusuz akla ilk gelen Au Pair programlarıdır. Dünya çapında Au Pair'lik kadar popüler olan ve en çok katılımcıya sahip olan başka bir program yoktur. Yabancı bir ülkede bir aile yanında o ailenin bir bireyi gibi kalıp, ailenin çocukları ve hafif ev işleriyle ilgilenme karşılığında ücretsiz barınma, yemek, cep harçlığı ve dil okuluna devam edebilme imkanı sağlayan Au Pair programları, yabancı dil öğreniminde gençler için bulunmaz bir fırsattır. Zaten pek çok hükümette kendi ülkelerinde au pair programları için bu programlara katılanların yararına özel düzenlemeler yapmıştır.


Au Pair'lik

Au Pair programlarında, gidilmek istenen ülkeye kadar olan ulaşım masrafları, çoğunlukla programa katılanlara aittir. Ancak yurtdışında uzun bir süre kalınabilmesi ve bu süre boyunca bütün masrafların yanında kalınan aile tarafından karşılandığı düşünüldüğünde, gençler çok ekonomik bir şekilde (sadece ulaşım parasına) yabancı bir ülkenin kültürünü ve dilini öğrenme şansına sahip olurlar. Örneğin, İngiltere'de au pair olmak isteyen bir genç, sadece yol parası vererek ve ulaşımla ilgili bazı formaliteleri (pasaport-vize ücretleri, yurtdışı çıkış fonu vb) tamamlayarak İngiltere'de 2 yıla kadar kalabilir ve çalışması karşılığında yanında kaldığı aileden alacağı harçlıkla kendi zorunlu ihtiyaçları ile dil okulu masraflarını karşılayabilir. Sonuçta yurtdışında iki yıllık bir dil eğitiminin on binlerce dolarla ifade edildiği günümüzde, au pair adayları aynı eğitimi güvenilir ve doğal bir ortamda yani aile yanında yaşayarak sadece bir kaç yüz dolara gerçekleştirmektedir.


Stajyerlik

Yurtdışında çalışarak öğrenim ile ilgili bir başka alan ise stajyerliktir. Çoğunlukla işletme ve ekonomi öğrencileri'ne hizmet veren AIESEC ile mühendislik öğrencilerine hizmet veren IAESTE bu konuda çok önemli roller üstlenmiş durumdadır. Her iki kuruluş, kar amacı gütmeyen Uluslararası gönüllü yardım kuruluşlarıdır.

AIESEC, devlet, firma ve  diğer kuruluşların tam desteğiyle çalışarak çeşitli projeler ile gerek çalışanlarına gerekse programlarına katılan öğrencilere ülkelerini ve kendilerini geliştiren aktif insanlar olma fırsatını verir. AIESEC Türkiye grubu, 1958'de Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur ve bu grup, iktisat ve işletme bölümlerindeki gönüllü üniversite öğrencileri tarafından temsil edilmektedir. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Kayseri illeri ile Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde şubeleri vardır. Kapsamı dahilindeki okulların öğrencilerini sınavla yurtdışına stajyer öğrenci olarak göndermektedir. Ülkemizde her yıl 300'ü aşkın öğrenci yurt dışında AIESEC aracılığıyla staj yapmaktadır. Hizmet verdiği branşları: İşletme, İktisat, Muhasebe, Finans, Pazarlama, Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği'dir. (Kaynak: AIESEC-Ankara). Detaylı bilgi için,

AIESEC Ankara, 39 Sk No 24, 06500 Bahçelievler, Ankara Tel: (312) 213 94 25.
IAESTE, çoğunlukla mühendislik ve mimarlık öğrencilerine yurtdışında staj yapma olanağı sunmaktadır. Hemen her mühendislik fakültesinde bir IAESTE sorumlusu bulunur. Detaylı bilgi için mühendislik fakültelerindeki bölüm başkanlıklarına başvurabilirsiniz.

Bir başka çalışarak öğrenim olanağı ise, yabancı üniversitelerin başarılı öğrencilere verdikleri burs kontenjanları ile ilgilidir. Konusunda çok başarılı ve gelecek vaat eden gençlere, bazı yabancı üniversiteler kendi bünyelerinde asistan, kütüphaneci vb alanlarda çalışarak öğrenim görme olanağı vermektedir. Bunun için çok iyi düzeyde yabancı dil bilmeniz, okulunuzu yüksek başarı ile bitirmeniz ve araştırma yaptığınız konuda çok iyi olmanız gerekir. Bu öğrenim olanağından yararlanabileceğinize inanıyorsanız, yukarıda belirtilen koşulları sağladığınıza dair belgelerle ve üniversitedeki hocalarınızdan alacağınız tavsiye mektupları ile birlikte yabancı üniversitelerle temasa geçmelisiniz.

Ancak şunu mutlaka unutmamalısınız. Sizin gibi binlerce, on binlerce belki yüz binlerce kişi,  Üniversite üniversite dolaşıp burs yollarını aramaktadır. Bunlardan çok azının, belki de onbinde birinin burs alabildiği gerçeğini hiç bir zaman aklınızdan çıkarmayın.


Work and Study

Bazı dil okulları work and study (çalış ve oku) programları yürütmektedir. Tamamı Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'de olan bu programlar, öğrenciye bir işte çalışarak öğrenim görme vaadinde bulunur.

Oysa bu ülkelerdeki mevzuat zaten öğrencilere çalışma izni vermektedir. Okulların bunu kendileri için ekstra avantaj olarak göstermeleri, ticari rekabetin gereğidir.

Size tavsiyemiz, hangi okula giderseniz gidin zaten çalışma izniniz olduğu için bu tür programlar için okula ekstra ödeme yapmamanız. Okul sizi bir işe yerleştireceği için sizden ekstra hizmet bedeli almaktadır, bunun yerine kendiniz iş bulabilir ve bu parayı cebinizde tutabilirsiniz.

Bazılarınız, gideceğiniz ülkede iş bulmanızın zor olacağını ve okulun iş bulmasını avantaj olarak görüp bu programlara kayıt olmayı düşünebilirsiniz. Gideceğiniz ülkede iş bulmanın zannettiğiniz kadar zor olmadığını burada size anlatmayacağız, ancak bunun ne kadar kolay olduğunu gittiğinizde görebileceğinizi söyleyebiliriz.Au Pair Terminolojisi

Au Pair ve dadı kavramları, temelde benzer hizmetleri sunduğundan olsa gerek, çoğu kişilerce ortak bir terim gibi kabul edilmekte ve birbirleriyle karıştırılmaktadır. Her ikisi de yatılıdır ancak gerçekte çalışma biçimleri birbirinden oldukça farklıdır.

Nanny: Formal bir akademik eğitim almış ve yeterli pratik deneyimden sonra uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya (örneğin en yaygını olan Nursery Nurse Examination Board ya da kısaca NNEB sertifikasına) sahip olan kişilere verilen bir isimdir. Türkçe'ye Dadı olarak çevrilebilir. Nanny'lik ya da Türkçe'siyle Dadılık, herhangi bir eğitim almamış veya belli bir sertifikaya sahip olmayan bayanları da kapsayabilir. Ancak bu durumda bu bayanların çok iyi çocuk bakım deneyimi olması şart koşulur. Dadılık, sadece çocuk bakımı ile ilgilidir ve çalışma saatleri çocuğun ihtiyacına göre şekillenir. Çocuğun beslenmesinden alacağı terbiye ve eğitime kadar bütün ihtiyaçları Dadının sorumluluğu altındadır. Yoğun ve yorucu çalışma gerektirir.   Kazançları ayda 600 ile 2000 Sterling arasında değişmektedir.

Au Pair: Yabancı bir ülkeye, o ülkenin dilini ve kültürünü öğrenmek üzere giden, bir aile yanında kalıp, ailenin çocuklarıyla ilgilenmeleri karşılığında kendilerine ücretsiz barınma, özel oda, yemek ve belli bir miktar cep harçlığı verilen kişilere Au Pair denir. Teknik olarak, kişiler kendi ülkelerinde veya kendileri ile aynı dili konuşan bir başka ülkede Au Pair olamazlar. Au Pair olmanın en temel şartı,anadilinizden farklı bir lisanın konuşulduğu ülkede çalışılmaktır. Bunun bir tek istisnası vardır: Au Pair in America programı, ABD'ye İngiliz Au Pair'leri de kabul etmektedir. Pratikte, her iki ülkenin aynı dili konuştuğu kabul edilse de, farklı kültürlere ve aksanlara sahip iki ayrı ülke olmalarının bu istisnayı doğurduğu kabul edilebilir. AT'ye üye her ülke, kendi ülkeleri için geçerli Au Pair koşullarına sahiptir. Genel anlamda 17-27 yaş arasında, bekar ve en az lise mezunu olmak temel koşullar arasında yer alır. Ülkesine göre Au Pair'lere haftada en az 45-50 Sterling arası cep harçlığı ödenir. Çalışma koşulları ve çalışma saatleri, ülkeden ülkeye değişir ve her ülkenin kendi yasaları tarafından belirlenmiştir. Babysitter: Dadılık ve Au Pair'likten farklı olarak,  kendi ülkesi içinde çalışan kişilere verilen bir isimdir. Çoğunlukla, yatısız olarak günün belli saatleri içinde çalışan kişiler bu gruba girmektedir.


Tarihçesi

Au Pair kelimesi ilk kez 1897'de Fransa'da yayınlanan Girl's Own Paper dergisindeki bir makalede kullanılmıştır. (Kaynak: The Au Pair and Nanny's Guide, İngiltere) İngilizce dil bilgisinin Fransızlar tarafından ne şekilde öğrenilebileceğini açıklayan bu makalede, insanların ilk kez işittiği yeni bir öğrenim şeklinden bahsedilmekteydi: Au Pair'lik. Makalede, onlarca İngiliz genç bayanın, Fransa'ya İngilizce öğretmek üzere geldiği ve Fransız ailelerin yanında kaldıkları haber olarak verilmişti. Başlangıçta her ne kadar, kendi ana dilini yabancı bir ülkede öğretmek üzere uygulanmış ise de, Au Pair'lik zamanla, yabancı bir dili o dilin konuşulduğu ülkede öğrenmek şeklinde mutasyona uğramış ve günümüzdeki gerçek anlamını 1920'lerde kazanmıştır. Zamanın devletleri, kendi vatandaşlarının kültürel anlamda gelişmesi, yabancı bir dili kolaylıkla ve en ucuz bir şekilde öğrenmesini gerçekleştiren Au Pair sistemine büyük önem vermiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Au Pair sistemi çok büyük bir hızla yayılmış ve 1979'da Avrupa Ekonomi Topluluğuna üye ülkelerin bakanlar düzeyinde temsil edildiği bir toplantıda ortak kurallara bağlanmıştır. Bu şekilde, her ülke bu sistemden faydalanan kendi vatandaşlarının yararına olacak şekilde tavsiye niteliğinde hükümler ortaya koymuştur. 1973 yılında, İngiltere Çalışma Bakanlığı'nın AU PAIR sistemini yasal bir zeminde kabul etmesi ve bu sistemi Bakanlık denetimindeki özel kurumların işletmesine izin vermesiyle, Au Pair sistemi özellikle Avrupalı genç kızlar arasında en popüler kültürel  değişim program haline gelmiştir. Bugün sadece Londra'da yaklaşık 20.000 Au Pair'in bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı, tüm Avrupa ülkelerinde yaklaşık 200.000 kişiye ulaşmaktadır. Halihazırdaki Au Pair'lere ek olarak, sistemin uluslararası düzeyde uygulanmaya başlandığı 1955'den bugüne yaklaşık 2.500.000 gencin bu programlardan yararlandığı tahmin edilmektedir.


Au Pair Sisteminin Yararları

Hızla gelişen teknoloji, insanları birbirine yaklaştırmış ve günümüzde bir değil, bir kaç lisan bilmeyi zorunlu hale getirmiştir. Teknolojik gelişmeleri takip edebilmek, ülkelerin gelişimi için tek başına yeterli değildir, aynı zamanda gelişmiş ülkelerin kültürel değişimlerini de takip edebilmek büyük önem taşımaktadır. Yabancı bir dili ve o dilin konuşulduğu ülkenin kültürel yapısını öğrenmenin en önemli ve en geçerli yolu, o ülkede belli bir süre yaşamakla gerçekleşmektedir. Yabancı bir ülkede bulunarak o ülkenin dilini öğrenmenin faturası ise çok yüksektir. İşte Au Pair sisteminin en önemli özelliği burada yatmaktadır. Öğrenmek istediğiniz dili o ülkede, yasal güvenceler altında yaşayarak ve kendi masraflarınızı çalışmanızla karşılayarak gerçekleştirmenizde Au Pair sistemi bulunmaz bir fırsattır. Bu sistemin yararlarını, şu şekilde özetlemek mümkündür:


1. Yabancı dili en ucuz bir şekilde öğrenirsiniz.
Sadece yol masraflarını karşılayarak, ilgili ülkeye gidecek ve orada bir aile yanında konaklayacaksınız. Ailenin çocukları ve ev işleriyle ilgilenmeniz karşılığında size yeterli miktarda bir harçlık ödenecektir. Aynı zamanda kalacak güvenli bir yeriniz olacak, yemekleriniz aile tarafından karşılanacaktır. Aileden alacağınız harçlıklarla, ya devlet destekli ücretsiz dil kurslarına devam edebilecek, ya da çok düşük ücretli Au Pair kurslarına katılabileceksiniz.

2. Yeni bir çevre edinirsiniz.
Yabancı bir ülkede kalışınız, beraberinde farklı düşünce ve kültürlere sahip insanlarla yaşama alışkanlığını ve yeni bir çevreyi getirecektir. Bu şekilde uluslararası deneyiminizi zenginleştireceksiniz.


3. Bağımsız karar verebilme yeteneğinizi geliştirirsiniz.
Yabancı bir ülkede kalışınız aynı zamanda size farklı bir düşünce yeteneği ve vereceğiniz kararları bağımsız uygulama fırsatı verecektir. Bu şekilde neyin iyi, neyin kötü olduğuna kendiniz tek başınıza karar verebilecek ve kendi ayaklarınız üzerinde yaşama alışkanlığını kazanacaksınız.


4. Türkiye'ye dönüşünüzde iş bulmada nitelik kazanırsınız.
Yabancı bir ülkede yaşamış olmanız, size hazırlayacağınız özgeçmişlerinizde büyük bir nitelik kazandıracaktır. Belli bir süre kendi imkanlarıyla bir ülkede yaşamış biri olarak, kişisel başarı kazanma yetisine sahip olduğunuzu kendinize ve çevrenize ispatlamış olacaksınız.


Au Pair sisteminin sağladığı sayısız yararların yanı sıra bazı dezavantajları da vardır. Kişinin kendi özelliğine bağlı olarak, Au Pair sistemi bazıları için oldukça yararlı olurken, bazıları için yararsız olabilir. Yabancı bir kültürde, iyi bilinmeyen bir lisanla, yabancı bir aile yanında yaşamak tıpta fenomenan denilen bir kültür şokunu beraberinde getirebilir. Ortama uyum zorluğu çekilebilir, au pair sisteminin gereği olan çocuklarla diyalogda zorluk yaşanabilir. Bütün bunlar, önceden iyice düşünülmeli, kendi öz ailenizde ve hatta en yakın arkadaşlarınız arasında dahi olan bazı sorunların, yeni aileniz ve çevresinde de olabileceği unutulmamalıdır. Bu zorlukların yenilmesi, güçlü bir karakter ve kararlılıkla gerçekleşebilir.Kimler Au Pair olmalıdır?

Bize göre Au Pair'lik yapacak olan birinin bazı nitelikleri olmasının yanı sıra, nereye ne iş yapmaya gittiğini de bilmesi lazımdır.

Bir Au Pair'in başarılı olabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekir:

- Bağımsız ve dışa dönük olmalıdır. Kendi kararlarını kendisi verebilmeli, sosyal ve girişken bir yapıya sahip olmalıdır.
- Çocukları sevmeli, ev işlerini yapabilmelidir.
- Ailesi, sevdikleri ve dostlarından uzun bir süre ayrı kalabilecek yapıda olmalıdır.
- Dürüst ve doğru olmalıdır. Batı ülkelerinde, aile içinde yalanın ve yanlışlığın affedilmediğini bilmelidir.
- Alıngan olmamalıdır. Au Pair'liği bir iş olarak görmeli, işçi-işveren ilişkisi gereği her zaman işverenin haklı olduğunu, zaman zaman işvereni tarafından uyarılabileceğinin bilincinde olmalıdır.
- Temiz, düzenli ve tertipli olmalıdır.
- Sorunlar anında sorundan kaçmak yerine sorunla uğraşmayı ve onu yenmeyi bilmelidir.
- Tutumlu olmalıdır, aksi halde aileden aldığı harçlığın yeterli olmayacağını düşünmelidir.
- Sorumluluk sahibi olmalıdır. Kendisine verilen işleri ve görevleri zamanında ve eksiksiz bitirebilmelidir.
- Sıkıntılara katlanabilmelidir. Her aile ortamında her zaman mutlu olunamayacağını bilmeli, ara sıra tatsızlık olmasının normal olduğunu kabul etmelidir.
- Hayalci ve maceraperest olmamalıdır.
- Duygusal olmamalıdır. Au Pair'liğin normal bir iş olduğunu, her işin kendine göre artıları ve eksileri olduğunu, bir şeyleri başarmak için mutlaka mücadele edilmesi gerektiğini bilmelidir.
- Disiplinli olmalıdır. Ciddiyetsizliğin çocuk bakımı ve disiplininde sorun doğurduğunu aklında tutmalıdır.
Au Pair programlarında güvence!

Türk insanının yetişme tarzı ve aile yapısı gereği, özellikle kız çocuklarının garantili yerleştirilmesi üzerine düşerler. Bir çok aile, Au Pair programlarında devlet garantisi ve benzer güvenceler arar. Bunda da en önemli etkenlerden biri programın ne olduğunun ailelerce tam olarak bilinmemesi ve yurtdışı hayaliyle dolandırılan insanlarımızın, her şeye şüpheyle yaklaşmasıdır.

Au Pair acentaları da bunu çok iyi bildiklerinden, ailelere başta devlet, polis, bakanlık garantisi olmak üzere her türlü garantiyi verirler. Örneğin Ankara'da bir dersane Milli Eğitim bakanlığı garantisi verirken, bir başkası konuyla hiç bir ilgisi olmayan TÜRSAB Seyahat Acentaları Birliği'nin garantisini vermektedir.

Ancak Au Pair programları yurtdışındaki dil kursları, Üniversiteler veya başka bir eğitim programından farklı değildir.


Türkiye'deki acentaların rolü nedir?

ICEP olarak yurtdışına Au Pair gönderen Türk acentalara karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz konu, gerçek dışı vaatlerde bulunmalarıdır.

Gerçekte, Türkiye'deki acentaların aile bulunmasındaki rolü, emlak komisyoncularının rolüne benzer. Ev kiralamada emlak komisyoncusu nasıl ki ev sahibi ve kiracı arasında komisyonculuk yapıyorsa, Türkiye'deki Au Pair acentaları İngiliz Au Pair Acentası ile Au Pair arasında komisyonculuk yapmaktadır.

Nasıl ki, aynı evi emlak komisyoncusuna komisyon ödemeden doğrudan ev sahibinden kiralamak mümkün ise, Türkiye'deki au pair acentasına komisyon ödemeden doğrudan İngiltere'deki Au Pair acentasına başvurup au pair olmak da mümkündür.

Ancak, Türk Au Pair acentaları bunu kabul etmezler. Ticari rekabetten dolayı kendilerine başvuran Au Pair adaylarına şu vaatlerde bulunurlar:

- Aileleri kendi portföyümüzden kendimiz buluyoruz.
Ancak işin doğrusu, aileleri İngiltere'deki acentanın bulduğudur. Türk Au Pair acentasının aile portföyü olamaz. Olsa olsa İngiltere'deki Au Pair acentalarının portföylerini kendi portföyleriymiş gibi gösterebilirler.

- İngiltere'de şubelerimiz ve danışmanlarımız var.
İngiltere'deki şubelerden kastettikleri İngiliz Au Pair acentalarıdır. İngiltere'de 400'ü aşkın Au Pair acentası vardır. Dileyen herkes bu acentalarla temasa geçip aile bulabilir.

- İngiltere'de başınız sıkıştığında temsilcimizi arayabilirsiniz.
İngiltere'deki Au Pair acentaları, ücretlerini sizden değil buldukları aileden alırlar. Bu anlamda sizin ücretinizi Türkiye'deki acentaya ödemeniz bu İngiliz acentaları bağlamaz. Siz haklı dahi olsanız, Türkiye'deki acentanız iyi niyetle size yardımcı olmak istese dahi pek fazla bir şey yapamazsınız çünkü İngiltere'deki acentalar için önemli olan siz veya Türkiye'deki acentanız değil, kendi müşterisi olan ailedir.

- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurumuz.
Bu tamamen ticari amaçlı aldatıcı bir vaat. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuyla hiç bir ilgisi ve bilgisi yoktur. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığına suç duyurusunda bulunmalısınız.

- Kayıt ücretimiz sadece 250 dolar.
İşletmeler aldıkları ücretin karşılığını tam vermeli, bir başka deyişle bu ücreti son kuruşuna kadar hak etmelidir. İngiltere'de yaşamın çok pahalı olduğunu, yeterli hizmet vermek için yüksek miktarda yatırım yapılması gerektiğini düşünerek, düşük ücret alan acentaların daha sınırlı hizmet verebileceklerini göz önünde bulundurun.


Acentalar hakkında doğrular ve yanlışlar

YANLIŞ: Acenta olarak aldığımız ücretin önemli bir kısmını İngiltere'deki acentaya ödüyoruz.
DOĞRU: Türk acentaların aldıkları tüm ücret kendilerine kalıyor. İngiltere'deki acentaya para ödenmesi kesinlikle söz konusu değil. Kaldı ki, İngiliz hükümeti İngiliz Au Pair acentalarının Au Pair'lerden para almalarını yasaklamıştır.

YANLIŞ: Yaz aylarında kısa süreli Au Pair olmanız çok kolay.
DOĞRU: Bunu söyleyen acenta büyük ihtimalle işe yeni başlayan ve işi bilmeyen bir acentadır. Yaz ayları Au Pair işinde en ölü aylardır, özellikle Türkiye'den yaz sezonunda kısa süreli Au Pair'lerin gitmesi çok zordur.

YANLIŞ: Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız.
DOĞRU: Au Pair işini yapan dersanelerden biri bunu özellikle yapıyor. Dersaneler zaten verdikleri ders yönünden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlılar. Ancak Au Pair'likle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir ilgisi yok.

YANLIŞ: Au Pair Acentasına başvurmadan vize alınamaz.
DOĞRU: Vize alabilmek için au pair acentasına başvurmak zorunlu değil.

YANLIŞ: Au Pair derneğine üye olmayan acentalara güvenmeyin.
DOĞRU: Türkiye'de Au Pair acentası olabilmek için sadece maliye bakanlığına vergi yönünden kayıt olmak yeterlidir. Eğitim Danışmanları veya Au Pair derneği gibi dernekler işe ciddiyet kazandırmak için yapılmış göz boyamalardır. Unutmayın, Türkiye'de 7 kişi bir araya gelip istediği derneği kurma hakkına sahiptir.

YANLIŞ: Türsab üyesi olmayan acentalara güvenmeyin.
DOĞRU: TÜRSAB, yurtdışına gezi ve tur düzenleyen kurulmuş bir birliktir. Au Pair'likle uzaktan yakından hiç bir ilgisi yoktur.

YANLIŞ: 20 yıllık deneyimli güvenilir bir kuruluşuz.
DOĞRU: Türkiye'de 20 yıllık deneyimi olan sadece 2 kuruluş var: ICEP ve Gençtur.

YANLIŞ: İngiltere'de 40 yerde temsilciliğimiz var.
DOĞRU: İngiltere'deki acentaların her biri ayrı ve bağımsız işletmelerdir. Türkiye'de her acentanın İngiltere'de dilediğince acentayla işbirliği yapma serbestisi var. Dolayısıyla her acenta, 40 değil 400 temsilcilik dahi alabilir. Önemli olan bu temsilcilikler değil, kendi şubeleri olup olmadığıdır.

YANLIŞ: Aileleri acenta olarak biz buluyoruz.
DOĞRU: Türkiye'deki bir acentanın aileyi bulması için İngiltere'de şubesi olması gerekir. Şubesi olmayan bir acenta sadece İngiltere'de temsilcisi (yerel İngiliz acenta) aracılığıyla aile bulur. Dolayısıyla aileyi bulan Türkiye'deki acenta değil, İngiliz acentadır. Ancak bunun tek istisnası ICEP Yurtdışı Eğitimin aileleri İngiltere'deki kendi şubesi aracılığıyla bulduğudur.


TEKZİP HAKKI:

ICEP Vakfı, yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti sunan tüm şirketlere eşit mesafededir. Kendi şirketinin bu sitede referans gösterilmesini veya yazılanlar hakkında tekzip hakkını kullanmak isteyen ilgili şirketler, bu isteklerini gerekli doküman, belge veya yazılarla birlikte icep@icep.org.tradresine iletebilir.

ICEP, daha fazla gencimizin yurtdışını tanıması için güvenilir ve dürüst yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti sunan şirketleri tanıtmaktan mutluluk duyacaktır. Lütfen bizimle temasa geçiniz: icep@icep.org.tr


 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Yurt Dışında Çalışarak Eğitim hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Yurt Dışında Çalışarak Eğitim siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com