Hipospadias(peygamber /yarim sunnet)

Meltem

New member
6 Haz 2021
1,338
0
1
HİPOSPADİ

Tıp lisanında hipospadi başlığı altında toplanan yapısal bozukluklar erkek bebeklerin idrar yollarındaki doğumsal anormalileri kapsamaktadır.

Bu hastalıkta idrar yolu olağan yerinde değil de , daha geride , penis köküne kadarki rastgele bir noktada dışarıya açılır. Bu açılma yeri olağan yeri olan penis ucundan ne kadar uzak ve penis köküne ne kadar yakınsa , bozukluğun o kadar ağır olduğu kabul edilir.

Bu hastalığa genetik (ailevi) yakınlığın yanı sıra, annenin gebelik periyodunda kullandığı hormon ilaçları da yol açabilir.

Hipospadi istatistik olarak her 1.000 erkek bebekten 8’inde görülür. En sık görülen tipi ise idrar yolu açıklığının olağan yerine hayli yakın olduğu Glanuler Hipospadi tipidir.

Hipspadisi olan bebeklerde penisin alt yüzünde, bant halinde kalın fibroz bir doku bulunabilir. Bu doku bandı, penisin alta hakikat kıvrık durmasına ve ereksiyon halinde penisin olağandışı biçimde alta bükülmesine niye olur.

Bunun yanı sıra , % 10 bebekte böbrek ve idrar yolu anomalileri ve inmemiş testis hipospadi hastalığı ile bir arada bulunabilir. Bu yüzden hipospadi tanısı olan bu taraflardan de bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafınca titizlikle tetkik edilmelidir. Aksi takdirde hipospadi bozukluğu çocukta yinelayan idrar yolu enfeksiyonları, gelişme geriliği , anatomik yapının bozukluğu ve işeme zorluğundan kaynaklanan ruhsal problemler ve erişkin periyodunda cinsel işlevlerin bozukluğuna hatta cinsel işlevlerin hiç yerine getirilmemesine yol açabilir.

Hipospadi’nin başarılı bir biçimde giderilmesi, bebeğin doğumdan itibaren bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafınca kıymetlendirilmesi gereklidir. Örneğin yanlış ellerde yapılmış bir sünnet operasyonu bebeğin bir ameliyat ile düzelme bahtını büsbütün yok edebilir.

Doğumda bebeği birinci bakılırsan doktorun hipopadi bozukluğunu tanıyıp tespit edebilmesi ve aileyi bir çocuk cerrahisi uzmanına yönlendirmesi hastalığın tedavisindeki en kıymetli adımdır.

Hipospadi ameliyatı için ülkü yaş son yayınlarda 3-5 yaş olarak önerilir.