Kentsel dönüşüm projelerine yönelik KDV kararı

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
25 Eyl 2020
34,083
0
36
Kentsel dönüşüm projelerine yönelik KDV kararı
doctype html>
Kentsel dönüşüm projelerine yönelik KDV kararı

Riskli yapılara yönelik kentsel dönüşüm projelerindeki işlere yönelik olarak KDV'nin yüzde 1 olarak uygulanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KDV YÜZDE 18 OLARAJ HESAPLANIYORDU


Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

Alınan kararla, başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi imkanı sağlanmış oldu.

RESMİ GAZETE'DEKİ CUMHURBAŞKANI KARARI


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (1) sayılı listenin 13'üncü sırasının sonuna aşagıdaki ibare eklenmiştir.

“6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

AA

Lütfen sizde bu eserle ilgili görüşlerinizi yazınız arkadaşlar, bilgi paylaştıkça çoğalır.