Sigara kullanması inme riskini artırıyor

Meltem

New member
6 Haz 2021
1,054
0
1
Beyin damar hastalıkları (BDH) terimi beynin bir bölgesinin süreksiz yahut kalıcı olarak, tıkanma yahut kanama niçiniyle etkilendiği ve/veya beyni besleyen damarların patolojik bir müddetç ile direkt tutulduğu tüm hastalıkları kapsar.

Bebir daha gelen kan akışında bir azalma yahut kesinti olduğu vakit beyin dokuları beslenemez ve inme gerçekleşir. İnme sırasında beyne az kan gitmesi yahut hiç kan gidememesinden dolayı beyinde birtakım hücreler beslenemez ve vakit içinde ölmeye başlar. Kesinti ne kadar uzun olursa daha fazla hücre ölür. Ölen beyin hücrelerinin bedene gönderdiği süreçler süreksiz ya da kalıcı olarak kaybedilir.


20 YAŞ ALTINDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Yaş, inme ile ilgili en kıymetli risk faktörüdür. İnme geçirenlerin yaklaşık yüzde 70’i 65 yaşın üzerindedir. İnme sıklığı 55 yaşından daha sonra her 10 yıl için iki kat artar. İnme sıklığı erkeklerde bayanlara bakılırsa 1,25 sefer fazladır. Lakin bayanların hayat mühleti erkeklerden uzun olduğu için inme niçinli makus fonksiyonel sonlanım ve mutlak vefat sayısı bayanlarda daha yüksektir. Genç inme için, yaş sonu çoklukla 50 olarak kabul edilir. Farklı çalışmalarda 45 yahut daha az çoğunlukla 55 üst sonu da kullanılmaktadır. Son senelerda, 20 yaş altı kümede da inme sıklığında yüzde 25’lik bir artış gözlenmiştir. Dünyada 15-45 yaş için inme sıklığı 100 binde 6-26 olarak bildirilmektedir. ‘Genç inme’ bayanlarda 35 yaşın altında daha sık görülürken, erkeklerde 35-50 yaş içinde daha sık görülmektedir.


FİZİKÎ OLARAK ETKİN OLUN

Genç inmelilerde yüksek oranlarda (yüzde 25-59) bildirilen ve inmeyle teması en çok olan risk faktörü sigara kullanmasıdır. Fizikî inaktivite sigara kullanmasından (yüzde 56) daha sonra ikinci en sık görülen risk faktörü olarak yüzde 48 hastada belirlenmiştir. Hipertansiyon, farklı tarifleri olan ve üst yaş sonu 45-55 yaş içinde değişen farklı serilerde, yüzde 12-75 içinde değişen geniş bir aralıkta risk faktörü olarak bildirilmiştir. Dislipidemi de benzeri biçimde, farklı tanımlamalar niçiniyle, genç inme serilerinde yüzde 8,1-59,5 olacak biçimde geniş bir aralıkta risk faktörü olarak bildirilmiştir. HDL seviyesi düşüklüğü ile genç inme içinde bağlantı gösterilmişken, LDL kolesterol, total kolesterol ve trigliserit seviyeleriyle net bir alaka gösterilmemiştir. Diyabet sıklığı genç inmelilerde yüzde 1-18 olarak kaydedilmiştir. Makrovasküler tip 2 diyabet komplikasyonlarının izlendiği bir araştırmada 45 yaşından evvel diyabet tanısı alan hastalarda, 45 yaşından daha sonra teşhis alan hastalara göre inme riskinin 10 kat arttığı görülmüştür. Genç inme olgu serilerinde obezite çoklukla bildirilmemekle bir arada, mevcut kısıtlı sayıdaki çalışmada bildirilenlerde sıklığı yüzde 5-28’dir. Koroner arter hastalığı (yüzde 1-16) ve atriyal fibrilasyon (yüzde 1-8,9) ergenlerde daha az rastlanan risk faktörleridir. Uzun müddetli yahut yakın vakitte ağır alkol tüketiminin ergenlerde inme ile temasının daha güçlü olabileceği bildirilmiştir. Genç inme olgu serilerinde yüzde 5-33 sıklığında alkol kullanım oranları saptanmıştır.


ÜÇÜNCÜ EN SIK MEVT niçinİ

Ülkelerin gelişmişlik düzebir daha bakılırsa değişkenlik göstermekle birlikte, inmeli hastaların yaklaşık yüzde 20’si erken periyotta olmak üzere yüzde 30’u bir yıl ortasında ölmekte, yaşayanların üçte biri de günlük işlerinde diğerlerine muhtaç olarak hayatlarını sürdürebilmektedirler. bu biçimdece inme, toplumda üçüncü en sık mevt sebebi olmasının yanı sıra, erişkinlerde birinci sırada gelen maluliyet sebebidir. Nörolojik hastalıklar niçiniyle hastaneye yatan olguların yarısından fazlasını inmeli hastalar oluşturmaktadır. Nüfusu giderek yaşlanan ülkemizde de inmenin fazlaca kıymetli ve önlenebilir bir sıhhat sorunu olduğu açıktır.